Gemeente Neerpelt

Aanvraag pensioen

DE AANVRAAG

 • De aanvraag voor een rustpensioen i(zowel werknemers, zelfstandigen als ambtenaren) mag 1 jaar voor de gewenste ingangsdatum worden ingediend.

 • Als de betrokkene op 65-jarige leeftijd met pensioen wenst te gaan, zal het onderzoek naar de rechten automatisch gebeuren.

 • Voor het overlevingspensioen  wordt aangeraden om de aanvraag in te dienen binnen de 12 maanden volgend op het overlijden. In bepaalde gevallen, bijvoorbeeld als de overleden echtgenoot al een pensioen ontving, zal het onderzoek naar de rechten automatisch gebeuren.

 • Als u een gemengde loopbaan hebt dan hoeft u maar 1 keer een aanvraag te doen, de verschillende diensten informeren elkaar

WANNEER AANVRAGEN?

 • Een werknemer kan met vervroegd pensioen gaan wanneer hij aan bepaalde leeftijds- en loopbaanvoorwaarden voldoet.  Vanaf 2013 worden die voorwaarden geleidelijk verhoogd. Indien niet voldaan is aan de voorwaarden moet de werknemer wachten tot hij 65 jaar oud is.

 • De pensioenaanvraag mag ten vroegste één jaar voor de gewenste ingangsdatum en moet ten laatste één maand voor de gewenste ingangsdatum worden ingediend.

 • Er moet geen pensioenaanvraag worden ingediend als men met pensioen wil gaan op 65-jarige leeftijd, de wettelijke pensioenleeftijd. De Pensioendienst doet dan zelf al het nodige om de beslissing te betekenen en het rustpensioen tijdig te betalen.

 • Iemand in voltijds  brugpensioen kan slechts ten vroegste op 65 jaar het wettelijk pensioen opnemen en moet dus ook geen aanvraag indienen.

HOE AANVRAGEN

De betrokkene kan kiezen uit 4 mogelijkheden om zijn pensioenaanvraag in te dienen:

 • online via de website www.mypension.be

 • via een aanvraag bij het dienstencentrum BinnenHOF voor inwoners van Neerpelt  

 • via een aanvraag bij de Pensioendienst. De plaats waar je geholpen wordt, verschilt naargelang je situatie. Klik hier voor een overzicht.

 • of tijdens een van de zitdagen van de Rijksdienst Voor Pensioenen (9-12 uur en van 13.30 tot 15.30 uur) en het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen (van 9 tot 10.30 uur). Deze zitdagen vinden telkens de 2de maandag van de maand plaats in het dienstencentrum BinnenHOF

Bekijk de demo "Hoe uw pensioen online aanvragen?".

INGANGSDATUM

 • Als de burger een pensioenaanvraag indient, zal het rustpensioen ingaan op de gevraagde ingangsdatum, maar ten vroegste de maand die volgt op deze aanvraag. Dit betekent bijvoorbeeld dat voor een aanvraag ingediend op 31 maart 2016, het recht op het rustpensioen niet kan worden geopend vóór 1 april 2016.

 • Als de betrokkene het rustpensioen wenst vanaf de wettelijke pensioenleeftijd, dan zal het rustpensioen automatisch ingaan op de eerste van de maand die volgt op de 65ste verjaardag van de betrokkene.

Is men verplicht het rustpensioen als werknemer op te nemen als men een aanvraag heeft ingediend?

 • Een aanvraag houdt geen verplichting in om het rustpensioen als werknemer op te nemen.

 • De betrokkene ontvangt, samen met zijn beslissing, formulieren die hem de mogelijkheid bieden om te kiezen tussen het pensioen, het voortzetten van de beroepsactiviteit of het ontvangen van sociale uitkeringen.

 

 • Afdrukken
 • Doorsturen