Gemeente Neerpelt

Belastingen

De twee verschillende belastingen die geïnd worden zijn: de aanvullende belastingen en de gemeentelijke belastingen en dit voor de periode 2014-2019. De belastingen worden geheven op alle personen en firma’s die in de gemeente gevestigd zijn of die er belangen hebben. De belastingen worden gebruikt om de algemene uitgaven van de gemeente en de uitgaven die gekoppeld zijn aan deze belasting (vb. huisvuil) te financieren.


Aanvullende belastingen

De aanvullende belastingen staan rechtstreeks in contact met de federale staat, de Vlaamse overheid of de provincie Limburg. De soorten aanvullende belastingen zijn:

 • de aanvullende belasting op personenbelasting (7%): federaal;
 • de aanvullende belasting op motorrijtuigen: federaal;
 • de opcentiemen op de onroerende voorheffing (1250 opcentiemen op 2,5% onroerende voorheffing, dit is 31,25% van het geïndexeerde kadastraal inkomen): Vlaams;

Gemeentelijke belastingen

De gemeentebelastingen worden bepaald door activiteiten, situaties of feiten.
De voornaamste gemeentebelastingen zijn:

 • de belasting op aanplakborden: 25 euro / m²;
 • de belasting op tweede verblijven: 250 euro / jaar / tweede verblijf;
 • de belasting op het ophalen van sluikstorten: 165 euro minimum;
 • de belasting op de aanleg van stoepen: terugbetaling van de kosten;
 • de belasting op de zandgroeven: 0,65 euro / ton opgehaald zand;
 • de belasting op de afgifte van administratieve documenten (diverse tarieven);
 • de belasting op handelsruimten;
 • de belasting op leegstand;
 • directe inning (verwerking afval);
 • de belasting op de voor het publiek toegankelijke ruimten van commerciële vestigingen - promotaks

De teksten van de goedgekeurde reglementen vindt u hieronder:

 • Afdrukken
 • Doorsturen