Gemeente Neerpelt

College van burgemeester en schepenen


Burgemeester Raf Drieskens (CD&V)

ContactgegevensBurgemeester Raf Drieskens

Kerkplein 1
3910 Neerpelt
tel. + 32 11 80 97 40
fax + 32 11 66 36 52
raf.drieskens@neerpelt.be

Privé-adres
Broesveldstraat 36
3910 Neerpelt
tel. + 32 11 60 15 27

Spreekuren

U kunt de burgemeester altijd mailen op raf.drieskens@neerpelt.be of een afspraak maken via het onthaal (tel. + 32 11 80 97 40)

Functies en bevoegdheden

 • algemeen beleid;
 • lokale economie (inclusief diensten, handel, horeca, middenstand, bedrijvigheid, tewerkstelling, sociale economie);
 • wonen;
 • informatie en communicatie;
 • veiligheid;
 • burgerlijke stand;
 • personeel;
 • kieszaken;
 • erediensten;
 • rechtszaken

[Ga terug naar boven]


Schepen Leen Gielen (CD&V)

ContactgegevensSchepen Leen Gielen

Kerkplein 1
3910 Neerpelt
tel. + 32 11 80 97 40
fax + 32 11 66 36 52
leen.gielen@neerpelt.be

Privé-adres
Roggestraat 7
3910 Neerpelt
gsm + 32 478 66 41 10

Spreekuren

Schepen Leen Gielen houdt zitdag in het gemeentehuis, Kerkplein 1 op donderdag van 18 uur tot 19 uur. U kan haar bovendien altijd mailen op leen.gielen@neerpelt.be om een afspraak te maken

Functies en bevoegdheden

 • ruimtelijke ordening;
 • sport;
 • gezin;
 • budget;

[Ga terug naar boven]


Schepen Liesbeth Fransen (CD&V)

ContactgegevensSchepen Liesbeth Fransen

3910 Neerpelt
tel. + 32 11 80 97 40
liesbeth.fransen@neerpelt.be

Privé-adres
Jos Verlindenstraat 42
3910 Neerpelt
gsm + 32 476 57 71 45

Zitdagen

Schepen Liesbeth Fransen houdt zitdag in het gemeentehuis, Kerkplein 1 op maandag van 9 uur tot 12 uur. U kan haar bovendien altijd mailen op liesbeth.fransen@neerpelt.be om een afspraak te maken

functies en bevoegdheden

 • natuur;
 • verkeer en mobiliteit;
 • leefmilieu en duurzame ontwikkeling;
 • toerisme

[Ga terug naar boven]


Schepen Marc Geerts (SP.a)

ContactgegevensSchepen Marc Greets

Kerkplein 1
3910 Neerpelt
tel. + 32 11 80 97 40
fax + 32 11 66 36 52
marc.geerts@neerpelt.be

Privé-adres
Boonskuilstraat 4
3910 Neerpelt
tel. + 32 11 66 64 08
gsm + 32 478 32 15 68

Spreekuren

Schepen Marc Geerts houdt zitdag in het gemeentehuis, Kerkplein 1 op dinsdag van 10 uur tot 11 uur. U kan hem bovendien altijd mailen op marc.geerts@neerpelt.be om een afspraak te maken

Functies en bevoegdheden

 • informatisering;
 • ontwikkelingssamenwerking en gelijke kansen;
 • financiën

[Ga terug naar boven]


Schepen Tonny Kauffmann (CD&V)

ContactgegevensSchepen Tonny Kauffmann

Kerkplein 1
3910 Neerpelt
tel. + 32 11 80 97 40
fax + 32 11 66 36 52
tonny.kauffmann@neerpelt.be

Privé-adres
Torenstraat 34
3910 Neerpelt
gsm + 32 479 45 95 39

Spreekuren

Schepen Tonny Kauffmann houdt zitdag in het gemeentehuis, Kerkplein 1 op woensdag van 11 uur tot 12 uur. U kan hem bovendien altijd mailen op tonny.kauffmann@neerpelt.be om een afspraak te maken

Functies en bevoegdheden

 • landbouw;
 • integraal waterbeheer;
 • openbaar groen;
 • nutsvoorzieningen en patrimonium

[Ga terug naar boven]


Schepen Niels Valkenborgh (CD&V)

ContactgegevensSchepen Niels Valkenborgh

Kerkplein 1
3910 Neerpelt
tel. + 32 11 80 97 40
fax + 32 11 66 36 52
niels.valkenborgh@neerpelt.be

Privé-adres
St. Antoniusweg 34
3910 Neerpelt
gsm + 32 473 87 60 20

Spreekuren

Schepen Niels Valkenborgh houdt zitdag in het gemeentehuis, Kerkplein 1 op donderdag van 17 uur tot 18 uur. U kan hem bovendien altijd mailen op niels.valkenborgh@neerpelt.be om een afspraak te maken

Functies en bevoegdheden

 • cultuur;
 • jeugd;
 • evenementen;
 • markten en kermissen

[Ga terug naar boven]


OCMW-voorzitter, schepen Juul Vrolix (CD&V)

ContactgegevensOCMW-voorzitter Juul Vrolix

Kerkplein 1
3910 Neerpelt
tel. + 32 11 80 97 40
fax + 32 11 66 36 52
juul.vrolix@neerpelt.be

Privé-adres
Heikant 11
3910 Neerpelt
tel. + 32 11 66 53 80
gsm + 32 470 01 06 42

Zitdagen

De OCMW-voorzitter is op afspraak bereikbaar.

functies en bevoegdheden

 • sociale zaken;
 • buurtontwikkeling (incl. straathoekwerk en buurtfeesten);
 • kunstonderwijs

[Ga terug naar boven]


Gemeentesecretaris Hilde Vandervelden

ContactgegevensGemeentesecretaris Hilde Vandervelden

Kerkplein 1
3910 Neerpelt
tel. + 32 11 80 97 43
fax + 32 11 66 36 52
hilde.vandervelden@neerpelt.be

Privé-adres
Boseind 135 A
3910 Neerpelt
tel. + 32 478 49 95 42

Bereikbaar

De secretaris is te bereiken tijdens de algemene openingsuren van het gemeentehuis.

Functies en bevoegdheden

Bondig samengevat legt het gemeentedecreet de secretaris volgende taken op:

 • de leiding en coördinatie van de gemeentediensten;
 • voorbereiden van de dossiers die aan het college of aan de raad worden voorgelegd;
 • de vergaderingen van raad en college bijwonen en het verslag ervan maken;
 • alle beslissingen van de gemeenteraad en van het college en de uitgaande brieven mee ondertekenen;
 •  informatieambtenaar

[Ga terug naar boven]

 • Afdrukken
 • Doorsturen