Vorige Volgende Afdrukken Doorsturen Reageer

Adviesraden

Beheersorgaan van de bibliotheek

Samenstelling van het beheersorgaan

Alders Leonard, Holenweg 29, 3910 Neerpelt

Geens Yvette, Fabriekstraat 3, 3910 Neerpelt

Hendrikx Roel, Hoekstraat 1 bus 9, 3910 Neerpelt

Kinable Robert, Maststraat 20, 3910 Neerpelt

Klok Sarah, Maststraat 1, 3910 Neerpelt

Linsen Kelly, Kolisheide 28, 3910 Neerpelt

Paesen Sonja, Herent 186, 3910 Neerpelt

Peeters Joris, Maststraat 27, 3910 Neerpelt

Peeters Ward, Koning Albertlaan 49 bus 7, 3910 Neerpelt

Philippe Stijn, Jaak Tassetstraat 26, 3910 Neerpelt

Quintens Paul, Jos Verlindenstraat 27, 3910 Neerpelt

Seutens Frank, Kompenstraat 12, 3910 Neerpelt

Strebonski Kim, Bienderstraat 25, 3910 Neerpelt

Valkenborgh Niels, St. Antoniusweg 34, 3910 Neerpelt

van Veghel Gerarda, Leopoldlaan 172, 3910 Neerpelt

Vandael Lore, Sint Martensstraat 25, 3910 Neerpelt

Verheyen Inge, Sint Martensstraat 8, 3910 Neerpelt

Vermulst Inge, Boskantstraat 8, 3910 Neerpelt

Winderix Coleta, Schansstraat 19, 3910 Neerpelt

Winters Roland, Polsstraat 41, 3910 Neerpelt

Witters Ilse, Nachtegaalstraat 31, 3910 Neerpelt

Contactgegevens

 

Norbertinessenlaan 9

3910 Neerpelt

tel. + 32 11 64 57 56

Cultuurraad

Taken van de cultuurraad

De cultuurraad adviseert het gemeentebestuur bij de uitvoering van haar cultuurbeleid. De raad wordt na iedere gemeenteraadsverkiezing opnieuw samengesteld.

Samenstelling van de cultuurraad

De samenstelling van het dagelijks bestuur van de cultuurraad is als volgt:

 

VoorzitterRoger Emmers
OndervoorzitterInge Vermulst
SecretarisFrank Verheijden, cultuurbeleidscoördinator
Penningmeester

Hilde Claassen

Leden

Bie Oversteyns

Rita Berx

Kris Ceusters

Robert Kinable

Jalina Celis

Ayse Onlen

Walter Jansen

Eric Vanmechelen

Schepen van cultuurNiels Valkenborgh

 

In de algemene vergadering van de cultuurraad zijn alle aangesloten verenigingen vertegenwoordigd.

 

Advies cultuurraad Ontwerp MJPL 2014-2019

Contactgegevens

Voorzitter

Roger Emmers

Brouwerstraat 12

3910 Neerpelt

tel. + 32 11 80 33 95

roger.emmers@gmail.com

 

Secretariaat

Frank Verheijden

Kerkplein 1

3910 Neerpelt

tel. + 32 11 80 97 57

fax + 32 11 66 36 52

cultuur@neerpelt.be

GALAN

De Galan is de "Gemeentelijke Adviesraad voor Landbouw te Neerpelt".

Deze adviesraad houdt zich bezig met het aspect "Landbouw" in de brede zin van het woord.

Samenstelling van de raad

De gemeentelijke adviesraad voor de landbouw werd als volgt vastgesteld :

Bedrijfsgilde

 • François Achten
 • René Agten
 • Willy Gielen
 • Rudolf Goorman
 • Hendrik Hermans
 • Jos Kwanten
 • Alex Schildermans 

Agra

 • Geneviève Jutten
 • Hilde Verbeek 

Groene Kring

 • Jo Rutten
 • Bert Vanherk 

Schepen van landbouw, voorzitter

 • Tonny Kauffmann

Diensthoofd ROLL, secretaris

 • Patrick Simons

Contactgegevens

Patrick Simons

Kerkplein 1

3910 Neerpelt

tel. + 32 11 80 97 49

GAMINA

Waarvoor staat GAMINA?

GAMINA staat voor gemeentelijke adviesraad voor milieu en natuur.

Wat zijn de taken?

GAMINA adviseert het college van burgemeester en schepenen over belangrijke milieu- en natuuritems.

Samenstelling van de raad?

De milieuraad bestaat uit vertegenwoordigers van de verschillende maatschappelijke geledingen van Neerpelt. Elk lid draagt de milieu-informatie door naar zijn/haar achterban. Reeds verschillende gemeentelijke natuurontwikkelingsprojecten (GNOP-projecten) vonden hun oorsprong in de schoot van de milieuraad.

Jaarlijks wordt er een verslag opgemaakt waarin de belangrijkste realisaties werden opgenomen van het afgelopen jaar (jaarverslag GAMINA 2010).

De gemeentelijke adviesraad voor milieu en natuur is als volgt vastgesteld (besluit van de gemeenteraad van 3 juni 2013)

 • Milieu- en natuurverenigingen

Natuurpunt

Effectieve leden

Plaatsvervangers

Lou Buckinx

Herman Christiaens

Hilde Schuurmans

Gerard Jannis

 De Wulp

Effectieve lid

Plaatsvervanger

Willy Pardon (voorzitter)

Hélène Soulet

Limburgs Landschap 

Effectieve lid

Plaatsvervanger

Wouter Beyen

Ludo Beyen

 

 • Wildbeheereenheid

Effectieve lid

Plaatsvervanger

Eddy Bierkens

 Peter Hulsbosch

 

 • Bosgroep

 

Effectieve lid

Plaatsvervanger

Henri Hendriks

 An Pierson

 •  Volkstuincomplex D'n goeien oard

Effectieve lid

Plaatsvervanger

Godelieve Van Baelen

 Petrus Huybers

 •  Onderwijsinstellingen

Effectieve lid

Plaatsvervanger

Eliane Maesen

Jean Smeets

 • Sociaal-culturele organisaties

Welzijn (OCMW)

Effectieve lid

Plaatsvervanger

Layla önlen

Miet Dingens

         

 

Sportraad

 

Effectieve lid

Plaatsvervanger

Paul Broekx

Gerard Gielen

Gezinsbelangen

Effectieve lid

Plaatsvervanger

Carlo Triki

Linda Keppens

 • Beroepsgroepen

Landbouw

Effectieve lid

Plaatsvervanger

Jos Kwanten

Anita Langens

Handelaars-middenstand

Effectieve lid

Plaatsvervanger

Greta Jacobs-Henckaerts

Jozef Schroeders

Werknemers

Effectieve lid

Plaatsvervanger

Lea Lamers

Willy Schildermans

 

 

Vanuit de gemeenteraad worden volgende raadsleden aangeduid als waarnemer zonder stemrecht:

Voor de CV&V/NV-A

Effectieve ledenPlaatsvervangers

Liesbeth Fransen

Raf Drieskens

Niels Achten

Jan Maas

Ilse Witters

Leen Gielen

Theo Van Mierlo

Tonny Kauffmann

Voor de N-VA

Effectieve lid

Plaatsvervanger

Sunila Vangerven

Leon Alders

Jeroen Vandenberk

Kim Strzebonski 

 Gemeentepersoneel

Patrick Simons, diensthoofd ROLL (effectieve secretaris)
Anja Snoekx, duurzaamheidsambtenaar (plaatsvervangende secretaris)
 

Contactgegevens

Patrick Simons
Anja Snoekx
Kerkplein 1
3910 Neerpelt
tel. + 32 11 80 97 49
tel. + 32 11 79 02 11

GECORO

Waarvoor staat GECORO?

GECORO staat voor gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening.

Wat zijn de taken?

De commissie adviseert het college van burgemeester en schepenen over het gemeentelijk structuurplan, plannen van aanleg, ruimtelijke uitvoeringsplannen en grotere bouwprojecten die bepalend zijn voor de ruimtelijke ordening.

Samenstelling van de raad?

 • de voorzitter, als deskundige voorgedragen door het college van burgemeester en schepenen: Johan Van Moll
 • drie leden en hun plaatsvervangers, onder wie de ondervoorzitter, als deskundigen voorgedragen door het college van burgemeester en schepenen:
Effectieve ledenPlaatsvervangers

Bert Wauben

Sam Slenders

  

Marcia Plas, ondervoorzitter

Ward Lagrain

  

Vera Peeters

Ben Theuwis

 • een lid voorgedragen door "natuur en milieu"

Effectief lid

Plaatsvervanger

Ghis Palmans

Willy Pardon

 • een lid voorgedragen door "landbouw"

Effectief lid

Plaatsvervanger

Rudolf  Goorman

Geneviève Jutten

 • een lid voorgedragen door "werknemers"

Effectief lid

Plaatsvervanger

Liliane Bollen

Hubert Gielen

 • een lid voorgedragen door "handelaars"

Effectief lid

Plaatsvervanger

Greta Jacobs

Jozef Schroeders

 • een lid voorgedragen door "werkgevers"

Effectief lid

Plaatsvervanger

Jo Spaas

Marc Timmermans, namens Van Vlierden

 • een lid voorgedragen door "gezinsbelangen"

Effectief lid

Plaatsvervanger

Theo Van Mierlo

Carlo Triki

 • een lid voorgedragen door "sport en recreatie"

Effectief lid

Plaatsvervanger

Paul Broekx

Gerard Gielen

 • een lid voorgedragen door "cultuur"

Effectief lid

Plaatsvervanger

Hilde Claasen

Rita Berx

 • een lid voorgedragen door "jeugd

Effectief lid

Plaatsvervanger

Sara Hendrickx

Wout Valkenborgh

 • De vaste secretaris Veronique Reekmans Gemeentelijk Stedenbouwkundig Ambtenaar wordt voorgedragen door het College van Burgemeester en Schepenen.
 • Bij verhindering van de secretaris  wordt zij vervangen door een ambtenaar van niveau A of B.

Volgende politieke vertegenwoordigers worden uitgenodigd op elke vergadering van de GECORO Neerpelt als waarnemer zonder stemrecht:

Voorgedragen door 'CD&V'

Effectief lid

Plaatsvervanger

Niels Achten

Jan Maas

 Voorgedragen door 'S.PA'

Effectief lid

Plaatsvervanger

Mo S'Bbaghi

Kelly Linsen

Voorgedragen door 'N-VA'

Effectief lid

Plaatsvervanger

Nathalie Quintens

Benny Schepens

Voorgedragen door 'Open Vld''

Effectief lid

Plaatsvervanger

Stijn Philippe

Gilbert Van Baelen

Contactgegevens

Veronique Reekmans

Kerkplein1

3910 Neerpelt

tel. + 32 11 79 02 10

Gemeentelijke adviesraad voor gehandicapten

Doelstellingen van de Adviesraad voor Gehandicapten (GAG)

Toegankelijkheid

 • contact met De Post, betreffende de aanpassing van het postkantoor en de toegankelijkheid van brievenbussen.
 • contacten met het gemeentebestuur voor verlaging van de stoepranden bij oversteekplaatsen en de herinrichting van parkeerplaatsen voor mindervaliden.

positieve resultaten

 • overleg tussen de technische dienst van de gemeente en de adviesraad
 • op vraag van de technische dienst werd een check-list met aandachtspunten uitgewerkt
 • deze lijst wordt meegegeven aan architecten en studiebureaus, om bij de opmaak van plannen rekening te houden met toegankelijkheid
 • onderzoek naar toegankelijkheid van alle openbare gebouwen in gans Neerpelt
  resultaten gebundeld in een nota, met bedoeling hier acties aan te koppelen

Eerste actie "sensibilisatiecampagne handelaars"

Dagcentrum De Vliegden deelde brieven uit aan alle handelaars, om de aandacht te vestigen op de (on)toegankelijkheid van hun zaak. Er gingen ook mensen met een handicap mee op ronde, zo konden de handelaars zien welke problemen er zich voordoen naar toegankelijkheid toe. Project met groot succes, er werden vele hellende vlakken geïnstalleerd en gewerkt aan de toegankelijkheid.
Deze actie werd meermaals herhaald.
(sticker winkel)

Vervoer - mobiliteit
in samenwerking met politiediensten
 

 • stickeractie voorbehouden parkeerplaatsen voor personen met een handicap waarbij personen die verkeerd geparkeerd staan een grote sticker op hun auto gekleefd krijgen
 • grote panelen hangen op gemeentelijke info-borden. Op deze borden staat dat er extra controle is op parkeerplaatsen voorbehouden voor mindervaliden

Sociale voordelen

Dossier begeleiderspas

De GAG heeft i.s.m. het gemeentebestuur van Neerpelt een lokale begeleiderspas ontwikkeld die uitsluitend gebruikt kan worden voor de activiteiten op het grondgebied van de gemeente Neerpelt .

Een lokale pas kan uitgereikt worden voor:

 • personen met een mentale handicap vanaf 66%
 • zij die een attest kunnen voorleggen van een blijvende ongeschiktheid van minstens 50% uitsluitend te wijten aan de onderste ledematen.

Wat is de samenstelling van de raad?

De GAG voor gehandicapten is als volgt:

 

VoorzitterEliane Maesen
Schepen van gelijke kansenMarc Geerts
OCMW voorzitter en schepen van sociale zakenJuul Vrolix
SecretarisMargo Quanten (preventiewerkster OCMW)
Leden

Monique Bertels

 Laura Hermans
 Roger Ceelen
 Mia Luyts
 Henny Huybers
 Annie Maesen
 Jan Monten
 Theo Monten
 Myriam Winderix (Dagcentrum De Vliegden)
 Mariëtte Palmans
 Lemmens Bertha
 Jozef Umans
 

Jan Umans

 Reynders Magda
 

Smeets Josée

Van Nunen PieterContactgegevens

OCMW Neerpelt

Kerkstraat 10

3910 Neerpelt

tel. + 32 11 64 56 80

fax + 32 11 64 04 63

Jeugdraad

Samenstelling van de raad

De samenstelling van het dagelijks bestuur van de Jeugdraad is als volgt:

 

VoorzitterSarah Hendrickx
SecretarisStijn Jansen
PenningmeesterSarah Hendrickx
Schepen van jeugdNiels Valkenborgh

 

In de algemene vergadering van de Jeugdraad zijn alle aangesloten verenigingen vertegenwoordigd.

 

Advies Jeugdraad ontwerp MJPL 2014-2019

Contactgegevens

Stijn Jansen

Kerkplein 1

3910 Neerpelt

tel. + 32 11 80 97 42

 

Gemeentelijke adviesraad voor medioren en senioren

Wat is GARMS?

De gemeentelijke adviesraad voor medioren en senioren is een orgaan waar alle verenigingen voor ouderen van onze gemeente een afvaardiging kunnen hebben. In deze adviesraad kunnen medioren en senioren hun mening geven over problemen en knelpunten die er zich nog voordoen in onze gemeente en hoe ze hun toekomst in Neerpelt zien.

Wat zijn de doelstellingen?

Bedoeling van de raad is de medioren en senioren actief te laten deelnemen aan het gemeentelijk beleid en zo mee te helpen aan de verdere uitbouw van een seniorenvriendelijk Neerpelt.

Samenstelling van de raad

De samenstelling van de Gemeentelijke adviesraad voor medioren en senioren is als volgt:

 

Piet Simons

Voorzitter

Juul Vrolix

Schepen Sociale Zaken en OCMW-voorzitter

Margo Quanten

OCMW Neerpelt
Kerkstraat 10
3910 Neerpelt
tel. + 32 11 64 56 80

margo.quanten@neerpelt.be


   

Jeannine Rutten-Rabijns

Josée Vandeweyer

Eliza Keunen-Custers

Leo Kuppens

Jacky Alders

Jozef Nijs

Paula Custers

Mia Verbeek-Luyts 

    

Godelieve Coenen-Vrolix

 

Contactgegevens

OCMW Neerpelt

Kerkstraat 10

3910 Neerpelt

tel. + 32 11 64 56 80

fax + 32 11 64 04 63

Lokaal overleg kinderopvang

Samenstelling van het overleg

Lokale actoren kinderopvangNaamFunctie
dienst opvanggezinnen
Gezinsbond-afdeling Neerpelt

Monique Neyens

Carla Kenens

afgevaardigde

plaatsvervangend

kinderdagverblijf DuimelotHeidi Roosenafgevaardigde
IBO Robbedoes

Bert Slenders 

afgevaardigde

mini-crèche UkkepukSuzy Vanherkafgevaardigde
CKG De Hummeltjes

Kristien Bosmans

afgevaardigde

De Kleine Hummel

Ilse Van den Brande

afgevaardigde

Kinderdagverblijf Villa Vrolijk

Natasja de Natris

afgevaardigde

Kinderdagverblijf 't Speelhuis

Stefanie Pinxten

afgevaardigde

Kinderdagverblijf Alles Kids

Sofie Daens

afgevaardigde

 Kinderdagverblijf De BemmertjesCaroline Coumansafgevaardigde
 Kinderdagverblijf BiebaloeRita Van Werdeafgevaardigde
De gebruikers  
basisscholen Neerpelt

Jean Smeets

Pierre Claes

afgevaardigde

afgevaardigde

oudervereniging Centrum

 

 

oudervereniging Grote Heide

 

 

oudervereniging Boseind
oudervereniging Helibel (Herent)
oudervereniging Helibel (St.-Huibr.-Lille)

 

 

oudervereniging Damsheide
Gezinsbond - afdeling NeerpeltLeo Domenafgevaardigde
Gezinsbond - afdeling Sint-Huibrechts-LilleCarlo Trikiafgevaardigde
Lokaal bestuur  
gemeente NeerpeltLeen Gielenafgevaardigde
OCMW-Neerpelt

Juul Vrolix

afgevaardigde

gemeentelijk ambtenaarStijn Jansenafgevaardigde
Anderen  
jeugdraad-NeerpeltSara Hendrickxafgevaardigde
huidig voorzitter lokaal overlegWilly Schildermansafgevaardigde
Kind & GezinSigrid Coxafgevaardigde

Contactgegevens

Stijn Jansen

Kerkplein 1

3910 Neerpelt

tel. + 32 11 80 97 42

Preventieraad

Doelstellingen van de preventieraad

De preventieraad werkt aan de 5 gezondheidsdoelstellingen die door de Vlaamse overheid vooropgesteld worden :

 • het aantal rokers moet dalen met 10 tot 20%
 • het eten van vezelrijke voeding moet toenemen
 • het aantal ongevallen moet dalen
 • meer screening van borst- en baarmoederhalskanker
 • de preventie van infectieziektes moet verbeteren

De preventieraad komt 3 keer per jaar samen en bespreekt alle lokale preventieve activiteiten. Nieuwe projecten worden uitgewerkt in kleine werkgroepen.

Samenstelling van de raad

In de preventieraad zetelen hulpverleners, directies en afgevaardigden van basisscholen, secundaire scholen en hun ouderverenigingen, personeel politiediensten en vertegenwoordigers van de socio-culturele verenigingen.

Bij de afgevaardigden van de verenigingen zijn ook leden van de gemeentelijke adviesraden, opdat er steeds een terugkoppeling is naar senioren-, jeugd-, cultuur- en sportraad. Zoveel  mogelijk worden deze ook bij de acties betrokken.

De samenstelling van de preventieraad is als volgt:

Hilde Winters

diëtiste

Dr. Jan Dominicus

huisarts

Rudi Verkoyen
Geert Vanhoof
Lokale politie

Carlo Triki
Gezinsbond Sint-Huibrechts-Lille

Eliza Keunen-Custers

Ziekenzorg Grote Heide

Els Mermans
Ziekenzorg Boseind

Gerda Teppers
Ziekenzorg Boseind

Dr. Marleen De Laat

huisarts

Eliane Maesen
KVLV Grote Heide

Josée Schildermans

KVLV Boseind

Josée Vandeweyer
Ziekenzorg Boseind

Lieve Maesen
WICO Campus Sint-Maria

Dr. Nancy Nuyt
CLB-Neerpelt

Kelly Jacobs
CAD Noord-Limburg

Johan Umans
Rode Kruis Neerpelt – Overpelt

Wout Swinnen
WICO Campus Sint Hubertus

Gerard Gielen
Sportraad

Nathalie Quintens
Oudervereniging St.-Huibrechts-Lille

Josée Bloemen
KAV-centrum

Marleen Corstjens

Basisschool Centrum

Natasja Van Eygen
Oudervereniging Herent

Magda Eerdekens-Reynders

Rode Kruis Sint-Huibrechts-Lille

Katleen Abrahams

Oudervereniging O-VER-EIND

 

 


Voorzitter: Dr. Marleen De Laat

Secretaris: preventiewerkster Margo Quanten

Contactgegevens

OCMW Neerpelt

Margo Quanten

Kerkstraat 10

3910 Neerpelt

tel. + 32 11 64 56 80

fax + 32 11 64 04 63

Sportraad

Wat is de Sportraad?

De Neerpeltse Sportraad is het gemeentelijk adviesorgaan voor sport met het doel de sport, de lichamelijke opvoeding en het openluchtleven te bevorderen, in het belang van het algemeen welzijn en van de algehele lichamelijke en geestelijke ontwikkeling van alle inwoners van de gemeente Neerpelt.

De raad vergadert elke derde dinsdag van de maand.

Wat zijn de taken van de Sportraad?

 • deelnemen aan het beheer van de gemeentelijke sport- en recreatie-infrastructuur volgens de ter zake geldende wetgeving
 • coördineren van sport- en recreatieactiviteiten door het tot stand brengen van overleg en samenwerking tussen verenigingen, diensten, instellingen en andere kernen op het gebied van competitie- en recreatiesport en het nemen van de op de behoeften afgestemde initiatieven, animatie van de bevolking, bevordering van de sportbeoefening en de kaderopleiding
 • geven van advies, hetzij op eigen initiatief, hetzij op verzoek, aan de gemeentelijke overheid en aan particuliere instanties inzake sport- en recreatie-aangelegenheden en inzake planning en uitbouw van de desbetreffende infrastructuur.

De sportraad is representatief voor de competitiesport, de recreatiesport en alle bestaande vormen van sportbeoefening bij de bevolking en is samengesteld uit een algemene vergadering en een bestuur.

Samenstelling van de raad

Naast het dagelijks bestuur zijn ook de sportverenigingen en de commissie wielertoerisme vertegenwoordigd in de sportraad. 

De samenstelling van het dagelijks bestuur is als volgt:

 

Voorzitter

Gerard Gielen

Ondervoorzitter

Paul Broekx

Secretaris

Diana van der Meyden

Coöptatie Dommelhof

Bert Meyssen

Coöptatie Provincie

Leon Vanderstraeten

Waarnemer gemeente

Willy Reynders, sportfunctionaris

Schepen van Sport

Leen Gielen

Afdeling Competitiesport

Stijn Thijs

Martin Langezaal

Paul Broekx

Gerard Gielen

 Afdeling Recreatiesport

Ludo Winters

Anny van Lievenoogen

Jean Teuwen

Diana van der Meyden

Schoolsport

 Cindy Schuurmans

Sportieve vrijetijdsbesteding

Chris Peeten 

 

   Advies Sportraad ontwerp MJPL 2014-2019

Contactgegevens

Willy Reynders

Kerkplein 1

3910 Neerpelt

tel. + 32 11 80 97 59

GROS

GROS (Gemeentelijke Raad voor OntwikkelingsSamenwerking)

 

Taken van de GROS

 

De GROS  adviseert het gemeentebestuur met betrekking tot beslissingen over ontwikkelingssamenwerking.

 

Samenstelling van de GROS

De samenstelling van de GROS is als volgt:

 

Voorzitter

Stephan Claessens

Comité Voor Ethiopië

Ondervoorzitter

Luc Ectors

11.11.11 

Secretaris

Kris Lantin

Hijos del Sol

Penningmeester

Hilda Geunes 

VZW Gambia

Leden

Imelda Janssen

Zjuul Devens

Roel Hendrikx

Jef Kuppens

Toon Boonen

Hilde Keunen

Glenn Timmermans

Wim Slegers

Staf Schreurs

Robert Deeks

Hans Proost

Annie De Wachter

Hijos del Sol

IF Spina Bifida/Childhelp

Ondersteboven

Oxfam Wereldwinkel

Toeristen Zonder Vakantie

Toeristen Zonder Vakantie

Rode Kruis Internationaal

U GO-Green Organisation

Missiekring Neerpelt

Fair Trade

Fair Trade

Comité Voor Ethiopië

Schepen voor ontwikkelingssamenwerking

Marc Geerts

 

 

Reglement projectsubsidie Ontwikkelingssamenwerking

Aanvraagformulier projectsubsidie Ontwikkelingssamenwerking

Aanvraagfomulier projectsubsidie Ontwikkelingssamenwerking (Word)

Advies GROS ontwerp MJPL 2014-2019

 

Contactgegevens

Voorzitter

Stephan Claessens

Koningin Astridlaan 19

3910 Neerpelt

tel. + 32 11 64 09 93

claessens.stephan@skynet.be

 

Ondervoorzitter

Luc Ectors

Bermstraat 4

3910 Neerpelt

tel. + 32 485 17 14 88

luc.ectors@telenet.be

 

 

Secretariaat

Kris Lantin

Stationsstraat 8

3910 Neerpelt

tel. + 32 476 78 94 43

kriskelantin@hotmail.com

 

Extra.NET

MDWDVZZ
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
Speelpleinwerking
vr 22 augustus 2014 om 14 uur - De Bosuil, Neerpelt
Heidefeesten
vr 22 augustus 2014
Teutenmarkt
zo 24 augustus 2014 om 9.30 uur
Alle activiteitenActiviteiten toevoegenZoek activiteiten