Gemeente Neerpelt

Cultuurprijzen

Jaarlijks organiseren we in onze gemeente een cultuurprijs. Afwisselend bestaat dit uit de prijs voor culturele verdienste of aanmoedigingsprijs. Hieronder vind je meer info over deze prijzen.

Reglement prijs voor culturele verdienste en aanmoedigingsprijs

Art. 1: Algemeen kader

De Gemeente Neerpelt kent elk jaar een cultuurprijs toe. In de even jaren gaat het om de prijs voor culturele verdienste, in de oneven jaren om de culturele aanmoedigingsprijs. Op die manier worden enerzijds opvallende en volgehouden culturele verdiensten beloond, en wordt anderzijds jong cultureel talent aangemoedigd.

In onderstaande artikels worden respectievelijk het doel, de procedure, de ontvankelijksheidscriteria, de inhoudelijke criteria en de prijs toegelicht.

Art. 2: Doel van de cultuurprijzen

Art.2.1: Doel van de prijs voor culturele verdienste De prijs voor culturele verdienste wil een persoon of vereniging in de kijker zetten die een bijzonder traject heeft afgelegd in het culturele leven.

Art.2.2: Doel van de culturele aanmoedigingsprijs De culturele aanmoedigingsprijs is een instrument om beginnend cultureel talent aan te sporen hun culturele activiteiten voort te zetten.

Art. 3: Procedure cultuurprijzen

De toekenning van de prijs verloopt in 4 opeenvolgende fases:

 • 1ste ronde: voorstelling mogelijke laureaten door alle Neerpeltse individuen en verenigingen aan de Neerpeltse cultuurdienst. Deze voorstelling vermeldt duidelijk de coördinaten van de mogelijke laureaat en een motivatie. De lijst wordt gecontroleerd op de ontvankelijkheidscriteria;
 • 2de ronde: uit de lijst van voorgestelde laureaten kiest het DB een lijst van genomineerden, voor wie zij als jurylid willen pleiten (shortlist);
 • 3de ronde: uit die lijst worden drie genomineerden gekozen, op basis van de motivatie per mogelijke laureaat en de inhoudelijke criteria. In deze fase worden mogelijke genomineerden gecontacteerd en wordt afgetoetst of ze de eventuele prijs aanvaarden. Uit de drie genomineerden wordt de winnaar gekozen door het DB. De uitslag wordt voorgelegd aan het CBS.

Art. 4: Ontvankelijkheidscriteria

De ontvankelijkheidscriteria voor de cultuurprijzen zijn de volgende:

 • Het betreft een persoon van Neerpelt afkomstig, of in Neerpelt woonachtig, of lid van een Neerpeltse vereniging, of een vereniging/organisatie met een werking in Neerpelt. De prijs kan dus zowel aan een persoon als aan een vereniging worden toegekend;
 • Het betreft een persoon of vereniging die zich toelegt op het faciliteren, uitvoeren of creëren binnen het culturele domein;
 • Het betreft een prestatie binnen het brede culturele domein, inclusief de kunsten (beeldende kunsten, audiovisuele kunsten, muziek, podium, literatuur), sociaal-cultureel en sociaal-artistiek werk, bibliotheekwezen, en erfgoed.

Art. 5: Inhoudelijke criteria

Art. 5.1: Inhoudelijke criteria prijs voor culturele verdienste. Kandidaturen voor de prijs voor culturele verdienste worden beoordeeld op basis van de volgende criteria:

 • Cclturele betekenis binnen en buiten gemeente
 • periode van inzet
 • impact op het imago van Neerpelt
 • vrijwillige/beroepsmatige inzet

Art. 5.2: Inhoudelijke criteria culturele aanmoedigingsprijs Kandidaturen voor de culturele aanmoedigingsprijs worden beoordeeld op basis van de volgende criteria:

 • culturele betekenis binnen en buiten gemeente
 • draagvlak voor continuïteit
 • impact op het imago van Neerpelt
 • vrijwillige/beroepsmatige inzet
 • leeftijd

Art. 6: Prijzen

Art. 6.1: De prijs voor culturele verdienste is een kunstwerk gecreëerd door een Neerpeltse kunstenaar. Het DB wijst de kunstenaar aan die het kunstwerk zal creëren.

Art. 6.2: De culturele aanmoedigingsprijs bestaat uit het aanbieden van een forum en promotie. De winnaar krijgt met andere woorden kansen om zijn/haar talent te laten zien en wordt meegenomen in de promotiecampagnes van de gemeente.

Art.6.3: Bijzondere culturele verdienste

 • Afdrukken
 • Doorsturen