Gemeente Neerpelt

Burgerzaken

De dienst burgerzaken in onderverdeeld in 2 pijlers:

 • dienst bevolking;
 • dienst burgerlijke stand

 De dienst bevolking voert volgende taken uit:

 • adreswijzigingen;
 • bevolkingsregister;
 • afstaan van organen en weefsels na overlijden;
 • beroepsveranderingen;
 • het afleveren van bewijzen van leven;
 • nationaliteit en woonst;
 • eensluidend verklaringen;
 • elektronische identiteitskaart;
 • elektronische vreemdelingenkaart;
 • euthanasieregistratie;
 • identiteitsbewijs en identiteitsstuk voor kinderen;
 • info uit het bevolkingsregister;
 • inschrijvingsbewijs van voertuigen;
 • Kids-ID;
 • kienvergunningen;
 • laatste wilsbeschikking;
 • ouderlijke machtiging voor een buitenlandse reis van minderjarige kinderen;
 • paspoorten;
 • poliomyelitis (vaccinatie);
 • samenstelling van gezin;
 • studietoelagen;
 • tijdelijke afwezigheid;
 • voorlopige identiteitskaarten;
 • wettigen van handtekeningen;
 • rijbewijzen, duplicaten van rijbewijzen, voorlopige rijbewijzen, internationale rijbewijzen en omwisseling van buitelandse rijbewijzen naar Belgische rijbewijzen

Bij de dienst burgerlijke stand kan u terecht voor het opmaken van akten die deel uitmaken van de belangrijkste gebeurtenissen in uw leven zoals:

 • geboorte;
 • huwelijk en overlijden;
 • adoptie;
 • echtscheiding;
 • erkenning;
 • naamsverandering;
 • nationaliteit;
 • uittreksels uit de registers van de burgerlijke stand;
 • wettelijk samenwonen en beëindiging wettelijk samenwonen;
 • begraafplaatsenbeheer;
 • militiegetuigschriften;
 • verkiezingen;
 • vreemdelingenzaken  
 • Afdrukken
 • Doorsturen