Gemeente Neerpelt

De dienst cultuur van de gemeente Neerpelt verzorgt de ondersteuning, bekendmaking en ontwikkeling van het culturele leven in de gemeente. De cultuurbeleidscoördinator staat met zijn medewerkers onder meer in voor de ontwikkeling van het lokale cultuurbeleid door middel van:

 • opmaak van het gedeelte cultuur in het meerjarenbeleidsplan
 • administratieve ondersteuning van de cultuurraad en werkgroepen (Kunst, erfgoedcel ...)
 • ondersteuning van het verenigingsleven
 • opvolgen van het gemeenschapscentrum
 • bevorderen van de inspraak van de bevolking en de verenigingen inzake cultuur
 • diverse gemeentelijke culturele initiatieven
 • erfgoed
 • samenwerking met culturele organisaties
 • kunstwedstrijden en -projecten
 • organisatie tentoonstellingen

 

 • Afdrukken
 • Doorsturen