Gemeente Neerpelt

Grondbeleid

De dienst grondbeleid is wat u zou kunnen noemen het immobiliënkantoor van het gemeentebestuur. Toch gebeurt er op deze dienst meer dan louter de klassieke verkoop van gemeentelijke bouwkavels of percelen industriegrond. De taken die deze dienst behartigt, kunnen als volgt worden ingedeeld:

Verkoop van onroerende goederen

 • gemeentelijke bouwkavels en andere gronden;
 • afgeschafte voetpaden en buurtwegen aan aanpalende inwoners;
 • openbare verkopen

Verwerving van onroerende goederen

 • ten behoeve van de realisatie van parkings, aanleg van wegen, aanleg kerkhoven enz.;
 • ter bescherming van ecologisch waardevolle gebieden;
 • ten behoeve van de realisatie van gemeentelijke verkavelingen;
 • ten behoeve van de aanleg van industriezones

Allerlei grondverhandelingen

 • grondverwerving met als doel de inlijving bij het openbaar domein;
 • vestiging van erfdienstbaarheden;
 • onttrekking aan het openbaar domein;
 • onteigeningen om reden van openbaar nut;
 • huurovereenkomsten inzake gemeentelijke eigendommen;
 • pachten;
 • toestemming tot voortverkopen van gemeentelijke bouwkavels;
 • houtverkopen uit gemeentebossen aan houtkooplieden en bevolking;
 • algemene voorbereiding en adviesverlening inzake verkopen aangaande gemeentelijke bouwkavels;
 • bijhouden en opvolgen van de kandidatenlijst voor kandidaten gemeentelijke bouwkavels

Stijn Jansen

 tel. + 32 11 80 97 42

 • Afdrukken
 • Doorsturen