Gemeente Neerpelt

Sociale zaken

Gemeente en OCMW hebben in het kader van het lokaal sociaal beleid een taakverdeling afgesproken. Volgende sociale zaken worden door de gemeente behartigd:

  • Pensioenen;
  • Sociale huisvesting;
  • Huisvestingspremies;
  • Attestering voor aanvragen tegemoetkomingen;
  • Informatie omtrent sociale en administratieve voorzieningen
  • Afdrukken
  • Doorsturen