Gemeente Neerpelt

De jeugddienst is belast met de uitvoering van administratieve taken:

  • opvolging van de jeugdraad
  • aanspreekpunt in de gemeentelijke administratie voor het plaatselijk jeugdwerk
  • informatiedoorstroming tussen het jeugdwerk en de Vlaamse Gemeenschap
  • informatiedoorstroming tussen het college van burgemeester en schepenen en de Vlaamse Gemeenschap betreffende subsidieverdeling jeugdwerk
  • op kamp in Neerpelt
  • spelen in Neerpeltse bossen

Meer informatie

  • Afdrukken
  • Doorsturen