Gemeente Neerpelt

Kinderopvang 0-3 jaar


Een blik op kinderopvang in Neerpelt

Een ruim en kwaliteitsvol aanbod aan opvangmogelijkheden voor kinderen biedt ouders de mogelijkheid om op een haalbare manier en 'met een gerust hart' arbeid en gezin te combineren. Graag stellen we de diverse initiatieven, die in Neerpelt aanwezig zijn, even voor.

Ukkepuk

UkkepukUkkepuk is een gezellige minicrèche in het centrum van Sint-Huibrechts-Lille. Het is een minicrèche meteen capaciteit van 14 kindjes van 0 - 3 jaar. De verantwoordelijke Suzy is opvoedster en haar collega is kinderverzorgster.

Er is 1 ruime binnenspeelruimte, verzorgingsruimte, keuken en 2 slaapkamers(1 grote en 1 kleine).

Ook hebben de kindjes een grote buitenspeelruimte waar we bij mooi weer volop van kunnen genieten. De minicrèche staat onder toezicht van "Kind & Gezin", waardoor zij een fiscaal attest kunnen bezorgen.

Ukkepuk is ingestapt in het IKG-systeem (inkomensgerelateerde kinderopvang).

Adres, contact en openingsuren

Suzy Vanherk
Iedere weekdag vangen zij graag de ukkepukjes op van 7 tot 17.50 uur
Lindestraat 36
3910 Neerpelt
Tel. + 32 11 66 67 11

Duimelot

Duimelot"Duimelot" is een kleinschalig opvanginitiatief van Heidi Roosen waar kwaliteit voorop staat. Heidi is verpleegkundige. Elke dag komen er een 20-tal kindjes tussen de 3 maanden en 3 jaar. Zij worden gesplitst in 2 leefgroepen. Onder begeleiding van Heidi en medewerkers kunnen de kindjes spelen, zingen, dansen, schilderen, puzzelen, .... Ouders kunnen hier met een gerust hart hun kindje achterlaten.

"Duimelot" wordt voor het kind al snel een 2de thuis. De minicrèche staat onder toezicht van "Kind & Gezin", waardoor zij een fiscaal attest kunnen bezorgen. Indien U nog vragen heeft, zijn zij natuurlijk altijd bereid om verdere toelichting te geven.

Duimelot is ingestapt in het IKG-systeem (inkomensgerelateerde kinderopvang).

Adres, contact en openingsuren

Heidi Roosen
Duimelot iis open van maandag t.e.m. vrijdag van 7 tot 18 uur
Marktplein 14/2
3910 Neerpelt
Tel. + 32 11 64 95 25

 [Ga terug naar boven]


Opvanggezinnen Gezinsbond Limburg vzw

Gezinsbond LimburgEen dienst voor opvanggezinnen organiseert dagopvang voor kinderen tot 3 jaar en buitenschoolse opvang voor kinderen van de basisschool en is erkend en gesubsidieerd door Kind & Gezin. De opvang gebeurt in opvanggezinnen in een vertrouwde, familiale sfeer. De opvanggezinnen worden geselecteerd, begeleid en bijgeschoold door een team van dienstverantwoordelijken. De dagprijs wordt vastgesteld volgens officiële barema's op basis van de inkomsten van de ouders en is afhankelijk van de verblijfsduur in het opvanggezin.

Meer informatie voor een opvangplaatsje in uw buurt of om onthaalouder te worden:

Opvanggezinnen Gezinsbond Limburg vzw

Adres, contact en openingsuren

Monique Neyens
Drossaardplein 2
3990 Peer (zijstraatje in de Kloosterstraat)
Tel. + 32 11 57 53 99

Spreekuren: maandag, dinsdag, woensdag, vrijdag: van 9 tot 10.30 uur donderdag: van 17 tot 19 uur.

opvanggezinnengezinsbondpeer@skynet.be

Er is ook spreekuur in Neerpelt: 2de en 4de woensdag van de maand van 8.30 tot 10 uur.

OCMW- Kerkstraat 10
Tel.+ 32 11 64 56 80

De Kleine Hummel

De Kleine HummelKinderdagverblijf "De Kleine Hummel" is een nieuw kleinschalig initiatief in het centrum van Neerpelt van de vzw De Hummeltjes met een administratieve zetel in Hasselt. Kind & Gezin gaf juni 2006 groen licht voor dit nieuwe opvanginitiatief en een onderkomen werd gevonden in de Hoekstraat 20 in Neerpelt. 1 augustus 2007 gingen de deuren van "de Kleine Hummel" definitief open.

"De Kleine Hummel" is erkend voor 24 plaatsen. In het kader van occasionele en urgentieopvang zal ook bijzondere aandacht geschonken worden aan de aanvragen van sociaal zwakkere gezinnen. Ze streven naar een familiale aanpak waarbij de kindjes in dezelfde groep blijven tot ze naar school gaan, rekening houdend met de maximale ontplooiingskansen van elk kind, daarom streven ze naar een individuele benadering van eik kind. De eerste levensjaren zijn cruciaal in de sociale en emotionele ontwikkeling van een kind vandaar hun keuze om met twee groepjes van ongeveer 12 kindjes met vaste begeleidsters te werken. Daarnaast vinden ze de interactie tussen ouders-kind-begeleidster zeer belangrijk. Ze streven ernaar om "samen" met de ouders op weg te gaan en hun inspraak te geven in het opvoedingsgebeuren van het kinderdagverblijf, dit garanderen zij door de dagelijkse contacten met de begeleidsters, het kind-info-boekje, de mogelijkheid tot participatie in de werking en de inbreng van ouders in de ouderraad.

Adres, contact en openingsuren

Kristien Bosmans
De Kleine Hummel is open: alle werkdagen (maandag - vrijdag) van 7.30 tot 18.30 uur (ze zijn gesloten in het weekend en alle Belgische wettelijke feestdagen)
Hoekstraat 20
3910 Neerpelt
Tel. + 32 11 60 56 42
GSM + 32 (0)499 69 22 09

Villa Vrolijk

Villa VrolijkVilla Vrolijk is een kinderdagverblijf met een opvangcapaciteit van 15 kindjes tussen 0 en 3 jaar. De kindjes worden er opgevangen in een aangepaste en professioneel uitgeruste omgeving en dit onder toezicht van deskundige en enthousiaste mensen. De behoefte van elk individueel kind staat centraal. De opvang staat onder toezicht van Kind & Gezin(K&G), hierdoor is de basiskwaliteit inzake hygiëne, veiligheid en pedagogische begeleiding gewaarborgd. Jaarlijks worden attesten afgeleverd waarmee u de kosten voor de kinderopvang fiscaal kunt inbrengen.

Er is goedkeuring van Kind en Gezin om inkomensgerelateerd te werken. D.w.z. dat de kosten berekend worden aan de hand van het inkomen van de ouders.

Adres, contact en openingsuren

Natasja de Natris
Openingsuren: maandag t.e.m. vrijdag van 7 tot 18 uur
Haagdoornstraat 66
3910 Neerpelt (Boseind)
Tel. + 32 11 63 29 00
kinderdagverblijf@villavrolijk.be
Website: www.villavrolijk.be

Biebabeloe

Foto BiebabeloeBiebabeloe is een kinderdagverblijf dat is ingericht voor de opvang van 13 baby's en/of peuters van 0-3 jaar. Het kinderdagverblijf staat onder toezicht van "Kind & Gezin", waardoor zij een fiscaal attest kunnen bezorgen. Er wordt gewerkt via het IKG systeem d.w.z. dat de kosten berekend worden op het inkomen van de ouders.

Adres, contact en openingsuren

Rita Van Werde
Peerderbaan 77
3910 Neerpelt
GSM + 32 (0)479 39 85 71
Website: www.biebabeloe.be

De Bemmertjes

bemmertjes.jpg

Kinderdagverblijf De Bemmertjes is een zelfstandig opvanginitiatief van Caroline Coumans. Er worden maximaal 10 kinderen opgevangen in één verticale groep. Er is een attest van toezicht en er wordt gewerkt met het IKG systeem, d.w.z. de prijs is berekend op het inkomen.

Adres, contact en openingsuren

Caroline Coumans
Openingsuren: alle weekdagen van 7 tot 19 uur
De Bemmert 8
3910 Neerpelt
GSM + 32 (0)479 73 34 17
debemmertjeskinderopvang@hotmail.com

 [Ga terug naar boven]


Alles Kids

Alles Kids kinderopvangAlles Kids kinderopvang is een kleinschalig opvanginitiatief met een capaciteit van 30 kindjes (0-3 jaar). Kinderen kunnen hier zorgeloos de wereld ontdekken, en dit ieder op zijn eigen manier. Onder begeleiding van gediplomeerde kinderverzorgsters zijn de kinderen in goede handen.

De kinderopvang staat onder toezicht van Kind en Gezin waardoor er fiscale attesten kunnen afgeleverd worden.

Er wordt gewerkt met flexibele contracten waardoor een flexibele job nog beter te combineren is met kinderopvang.

Adres, contact en openingsuren

Sofie Daens
van maandag tot en met vrijdag van 7 tot 19 uur
Kaulillerweg 69/3
3910 Neerpelt
Tel. + 32 11 75 62 91
info@alleskidskinderopvang.be
Website: www.alleskidskinderopvang.be

 [Ga terug naar boven]


't Speelhuis

't SpeelhuisKinderdagverblijf 't Speelhuis is een leuke kinderopvang voor 31 kindjes. Er wordt gewerkt met kleine groepjes in een huiselijke sfeer, met aandacht voor de kindjes: veel spelletjes en knutselactiviteiten. Een team van 5 kinderverzorgsters staat dagelijks klaar om voor jullie kindje te zorgen.

't Speelhuis is gelegen in Neerpelt-centrum, Fabriekstraat 10, nabij het vredegerecht. Het kinderdagverblijf Is zeer goed bereikbaar vanuit, zowel Neerpelt, Overpelt en Lommel en sluit goed aan op de N74 Eindhoven-Hasselt.

De kinderopvang staat onder toezicht van Kind en Gezin en de dagprijs is afhankelijk van het inkomen (IKG). U ontvangt een fiscaal attest.

Adres, contact en openingsuren

Ingrid en Katrien
Openingsuren: van maandag tot en met vrijdag van 7 tot 18 uur (overige uren en dagen in overleg)
Fabriekstraat 10
3910 Neerpelt
Tel. + 32 11 39 19 49   
GSM + 32 (0)471 64 12 88
tspeelhuis@skynet.be

Website: www.tspeelhuis.com

[Ga terug naar boven]

  • Afdrukken
  • Doorsturen