Gemeente Neerpelt

Leefmilieu

Samen met de afvalintercommunale Limburg.net tekent de dienst R.O.L.L. afdeling leefmilieu het afvalbeleid uit. Dit omvat:

 • beheer van het recyclagepark;
 • verdeling van de tegoed huisvuilzakken;
 • organiseren van ophalingen van huis-, groen- en PMD-afval;
 • plaatsen en ledigen van de textiel- en glascontainers;
 • organiseren papierslagen.

De dienst R.O.L.L. afdeling Leefmilieu is verantwoordelijk voor het beheer van volgende items:

 • behandelen van milieuvergunningen;
 • slachtbewijzen;
 • kapvergunningen;
 • natuurvergunningen;
 • bodemsaneringsprojecten;
 • bosbeheerplannen;
 • milieubeleidsplan;
 • werken rond Trage wegen;
 • duurzaamheid;
 • interne milieuzorg;
 • werken in het kader van het project "alternatieve gerechtelijke maatregelen"

Verder ondersteunt en werkt de dienst leefmilieu mee met verschillende natuurinitiatieven en -projecten.

 • in samenwerking met Natuurpunt Neerpelt worden natuurprojecten uitgewerkt en concreet gerealiseerd op Neerpelts grondgebied;
 • de vrijwilligers van de kringloopkrachten – opvolgers van de compostmeesters – organiseren jaarlijks een 3-tal activiteiten;
 • daarnaast is er een gezamelijke actie opgestart met de Neerpeltse landbouwers. Zij werken kleinschalige projecten uit rond landschapselementen zoals houtkanten;
 • het Regionaal Landschap Lage Kempen stippelt wandelroutes uit voor onze gemeente;
 • werken rond Trage wegen, duurzaam milieu en interne milieuzorg;
 • werken in het kader van het project "alternatieve gerechtelijke maatregelen" waarbij alternatief gestraften opdrachten uitvoeren in natuur- en landschapsprojecten
 • Afdrukken
 • Doorsturen