Gemeente Neerpelt

Leerplicht


Vanaf welke leeftijd is mijn kind leerplichtig?

Een kind wordt leerplichtig in het jaar dat het zes wordt.

[Ga terug naar boven]


Wanneer eindigt de leerplicht?

De leerplicht duurt in principe twaalf (school)jaren. Ze eindigt op 30 juni van het kalenderjaar waarin de leerling 18 wordt of op de 18de verjaardag. Dat is de dag waarop de jongere burgerlijk meerderjarig wordt.

[Ga terug naar boven]


Wat indien leerlingen niet op de lijst van de onderwijsinstellingen staan?

Elk schooljaar controleert het Ministerie van Onderwijs en Vorming of alle leerplichtige jongeren daadwerkelijk aan de leerplicht voldoen. Dit gebeurt overeenkomstig het decreet van 25 februari 1997 - Wet van 29 juni 1983. De lijst van leerplichtige jongeren wordt vergeleken met de lijsten van jongeren die ingeschreven zijn in een onderwijsinstelling, die huisonderwijs volgen, die vrijstelling van leerplicht hebben gekregen, of op een andere manier aan de leerplicht voldoen.

Aan de ouders van de leerplichtige leerlingen die op deze lijsten niet terug worden gevonden, wordt een brief gestuurd met de vraag naar bijkomende informatie. Sommige leerlingen zijn bijvoorbeeld toch nog ingeschreven in een school of verblijven in het buitenland.

[Ga terug naar boven]


Meer informatie nodig?

info onderwijs

 

  • Afdrukken
  • Doorsturen