Gemeente Neerpelt

Het OCMW heeft als de opdracht iedereen in de mogelijkheid te stellen een leven te leiden dat beantwoordt aan de menselijke waardigheid.

Het OCMW is er niet alleen voor de armen, maar voor iedereen die in de gemeente verblijft. Hierbij wordt geen onderscheid gemaakt op basis van nationaliteit, huidskleur, politieke of godsdienstige overtuiging of leeftijd.

OCMW Neerpelt staat in voor de organisatie van een aangepaste sociale dienstverlening ter bevordering van het welzijn van alle Neerpeltenaren. Om dit te bereiken bestaat het OCMW uit 2 pijlers:

Daarnaast biedt het OCMW in samenwerking met de Welzijnsregio Noord-Limburg ook nog verschillende diensten aan zoals rechtshulp, schuldbemiddeling en gezinszorg. Ook kan u er een aanvraag doen voor een verwarmingstoelage. Klik hier voor informatie over de verwarmingstoelage.

  • Afdrukken
  • Doorsturen