Gemeente Neerpelt

Wanneer de parkeerschijf gebruiken?

 • Van maandag tot zaterdag, tussen 9 uur en 18 uur, tenzij een onderbord anders vermeldt.
 • Op zondagen en wettelijke feestdagen is het gebruik van de parkeerschijf dus niet verplicht.

Wie moet de parkeerschijf NIET gebruiken?

 • Alle voertuigen die geen auto's zijn (bv. motorfietsen ...). De voertuigen gebruikt door personen met een handicap wanneer de parkeerkaart voor gehandicapten is aangebracht.
 • De bewoners in het bezit van een bewonerskaart, op voorwaarde dat de verkeerssignalisatie duidelijk de tekst "uitgezonderd bewoners" vermeldt.

Hoe de parkeerschijf gebruiken?

 • De pijl op de parkeerschijf wordt op het streepje geplaatst dat volgt op het tijdstip van aankomst. Bij aankomst om 10.10 uur wordt de parkeerschijf dus op 10.30 uur geplaatst en is dit het tijdstip wanneer de parkeerduur ingaat.
 • De maximale parkeerduur is 2 uur, te rekenen vanaf het uur dat aangeduid is op de parkeerschijf, behalve indien een opschrift of een onderbord een kortere maximale parkeertijd oplegt.
 • De schijf moet achter de voorruit worden aangebracht en mag geen reclame of andere inscripties op de voorzijde bevatten.

Binnen de blauwe zone mag je:

 • Maximum 1 uur parkeren in de centrumstraten
 • Maximaal 2 uur parkeren op de centrumpleinen (Kerkplein, Marktplein)
 • Maximaal 3 uur parkeren op het Koning Boudewijnplein
 • 2 uur gratis parkeren in de ondergrondse parking Forte inrit via de Norbertinessenlaan

De blauwe zone is ingesteld vanaf:

 • Heerstraat op het gedeelte tussen de Koning Albertlaan en de Kielstraat;
 • Stationsstraat aan de zijde van het station vanaf het kruispunt met de Spoorwegstraat;
 • Stationsstraat aan de overzijde van het station vanaf de Slagmolenstraat;
 • Koning Albertlaan;
 • Pastorijstraat vanaf het kruispunt met de Leopoldlaan;
 • Hoekstraat vanaf het kruispunt met de Brouwersstraat;
 • Onderwijslaan;
 • Norbertinessenlaan vanaf de rotonde;
 • Kerkstraat op het gedeelte tussen de Pastorijstraat en de Broesveldstraat.
 • Hazenstraat
 • Vrijheidsstraat

Buiten de blauwe zone mag je:

Onbeperkt parkeren op de pleinen en op de parkeervakken in de straten. Volgende lang parkeerparkings zijn zeker de moeite: Syntra (Hoekstraat); Den Akker (Hazenstraat); Vredegerecht (Fabriekstraat); Dienstencentrum Bermstraat.

Belangrijk voor wie in de blauwe zone woont

Een bewonerskaart kan je aanvragen bij de parkeerwachter, Yvo Vanesch elke donderdag tussen 17.00 en 20.00 uur (011 80 97 40).

 • Afdrukken
 • Doorsturen