Gemeente Neerpelt

Personeel

De taken van de personeelsdienst zijn o.a. de volgende:

  • opvolging van personeelsdossiers, gaande van aanwering tot uitdiensttreding.  Dit omvat o.a. selectie en werving, vorming, pensioen, uitdiensttredingen, ...
  • uitvoeren van administratieve taken met betrekking tot loonverwerking, vergoedingen, vakantieregeling, arbeidsongevallen, ziekte, ...
  • voorbereiding en opvolging dossiers i.v.m. regelgeving, reglementen, rechtspositieregeling, ...
  • uitwerken, opvolgen en ondersteunen van een HR-beleid (ziekteverzuim, vorming, functioneren, onthaal medewerkers, ...

 

Vacatures - stages

Voor meer informatie over onze vacatures en stagemogelijkheden kan u hier terecht: www.neerpelt.be/vacature

  • Afdrukken
  • Doorsturen