Gemeente Neerpelt

Rechtenverkenner

De rechtenverkenner geeft u een online overzicht van sociale rechten:

  • premies en andere voordelen op het vlak van onderwijs, arbeid, wonen, welzijn, energie, enzovoort;                                       
  • voor kwetsbare groepen: ouderen, chronisch zieken, personen met een handicap, werkzoekenden, enzorvoort;                                       
  • door verschillende overheden: federale, Vlaamse, provinciale en lokale overheid

Wilt u weten waar u als Neerpeltenaar recht op heeft?

Klik hier om naar de website van de rechtenverkenner te gaan.

                            

  • Afdrukken
  • Doorsturen