Gemeente Neerpelt

School- en studietoelagen


Wanneer kan ik een aanvraag indienen? 

Vanaf 01 augustus 2014 kunt u digitaal of op papier een aanvraag indienen voor het school- en academiejaar 2014-2015. Er kan een aanvraag worden ingediend voor kleuter-, lager en secundair onderwijs en voor hoger onderwijs.

Waar vind ik informatie?

Op de volgende plaatsen vindt u meer informatie over studietoelagen:

  • via 1700, het gratis belnummer van de Vlaamse overheid;
  • www.studietoelagen.be;
  • via het schoolsecretariaat (papieren formulier)

Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap Afdeling Studietoelagen:

Hendrik Consciencegebouw
Koning Albert II-laan 15 B
1210 Brussel

School- of studietoelage online aanvragen

Het aanvragen van een schooltoelage (kleuter-, lager - of secundair onderwijs) en een studietoelage (hoger onderwijs) kan via het internet op www.studietoelagen.be.

School- of studietoelage op papier aanvragen

U kunt de papieren formulieren bekomen:

  • op het secretariaat van de (hoge-)school of universiteit;
  • bij de studentenvoorzieningen van de universiteiten of hogescholen;
  • via de website www.studietoelagen.be

Slechts één formulier per gezin

Per gezin moet maar één aanvraagformulier ingevuld worden voor het kleuter-, lager -, secundair én het hoger onderwijs. De aanvraag kan gebeuren tot en met 01 juni 2015.

[Ga terug naar boven]

  • Afdrukken
  • Doorsturen