Gemeente Neerpelt

Sociale tewerkstelling en opleiding

Deze dienst heeft tot doel om de kansen op tewerkstelling, zowel op de reguliere als op de beschermde arbeidsmarkt, voor cliënten van het OCMW te onderzoeken en/of te verhogen ten gunste van de maatschappelijke integratie van de doelgroep.

Verder willen we een dienstverlening uitbouwen ten aanzien van werkgevers, uitzendkantoren en begeleiders op de werkvloer waarmee wordt samengewerkt. De dienstverlening kan bestaan uit het verstrekken van informatie, de toeleiding van geschikte kandidaten, de begeleiding van werknemers op de werkvloer en het aanbieden van nazorg.

Hoe gaat het in zijn werk?

Een werkzoekende wordt door de sociale dienst van het OCMW doorverwezen naar de dienst Tewerkstelling & Opleiding van de welzijnsregio Nood-Limburg, na de tewerkstellingsmogelijkheden afgetast te hebben. Vervolgens start de trajectbegeleider met het in kaart brengen van de mogelijkheden en de belemmeringen van de werkzoekende op het vlak van opleiding of tewerkstelling. Hiertoe wordt informatie verzameld omtrent de persoonlijke situatie, gezondheid, mobiliteit, financiële situatie, motivatie en verwachtingen, …

Aan de hand van de verkregen informatie stippelt de trajectbegeleider een traject uit, op maat van de werkzoekende. Een opleiding, een werkervaring, een stage, een tewerkstelling in het reguliere of het beschermde circuit zijn mogelijke stappen in het traject. Tijdens het traject blijft de trajectbegeleider de situatie van dichtbij opvolgen.

Waar kan ik terecht?

De trajectbeleider neemt slechts begeleidingen aan na doorverwijzing van de sociale dienst. Voor meer info kan u terecht bij het OCMW of stuurt u een mail naar info@welzijnsregio.be

  • Afdrukken
  • Doorsturen