Gemeente Neerpelt

Sociale woningen

Onze gemeente telt meer dan 200 sociale huurwoningen, opgericht door Kempisch Tehuis. Om in aanmerking te komen voor een sociale woning mag men zelf geen woning bezitten of de laatste 2 jaar geen woning in eigendom gehad hebben.

Het jaarinkomen van de kandidaat-huurder mag niet meer bedragen dan 23.269 euro voor een alleenstaande zonder kinderen ten laste, 25.219 euro voor een alleenstaande gehandicapte zonder kinderen en 34.902 euro voor anderen. Het bedrag van 34.902 euro wordt verhoogd met 1.951 euro per kind ten laste.

Denk je in aanmerking te komen voor een sociale woning? Dan is het aangewezen om je als kandidaat te melden. Gelieve hiervoor contact op te nemen met de dienst burgerzaken.  U kan echter ook terecht bij de sociale dienst van het OCMW. Ondanks de recente uitbreiding van het woningbestand is er een wachtlijst van kandidaten.

Heb je vragen of wil je meer informatie? 

Dan kan je steeds terecht bij de sociale dienst van het OCMW (+32 11 64 56 80 of ocmw@neerpelt.be).

  • Afdrukken
  • Doorsturen