Gemeente Neerpelt

De sportdienst staat in voor de organisatie van sportactiviteiten en sportpromotie, beleidsadvies, dienstverlening en logistieke ondersteuning van sportclubs, de begeleiding van de sportraad en het uitlenen van sportmateriaal.

De sportdienst verleent medewerking aan:

 • A-veldrit
 • bijscholing
 • jeugdtrainers klassieke balsporten
 • stratenloop Bosuil;
 • stratenloop KWB Boseind
 • mountainbikehappening Herkol
 • Neerpelts voetbaltornooi
 • Pelter Champions Championship
 • recreatievolleybaltornooi Livoc
 • SVS-Swimmathon
 • tennistornooi 50-plussers 'Gold Cup'
 • teutenbosloop Sporting Atletiekclub Neerpelt
 • veldloop Sporting Atletiekclub Neerpelt
 • volkssportdagen

Verder staat de sportdienst in voor het gebruik van sportaccommodaties die door de gemeente gehuurd worden en aan de verenigingen ter beschikking gesteld worden tegen een vergoeding:

 • sportcentrum Dommelhof
 • Hubertushal WICO Campus Sint-Hubertus
 • sporthal WICO Campus Sint-Maria
 • Parketzaal den Akker
 • sportzaal Grote Heide

Door middel van een toelagenreglement worden sportverenigingen financiëel ondersteund bij hun werking (jeugdwerking en sporttechnische begeleiding).

Organisatie van sportactiviteiten en sportpromotie

Als sportpromotor, -coördinator en –organisator streeft de sportdienst ernaar 'zoveel mogelijk Neerpeltenaren aan te zetten tot bewegen', al dan niet in georganiseerd verband. Soms richten deze activiteiten zich tot een ruim publiek, soms tot een specifieke doelgroep. Meestal gebeuren deze organisaties in samenwerking met de lokale sportverenigingen en scholen.

Permanente activiteiten

 • omnisportclub Total Fitness (ca. 13 verschillende activiteiten rond conditietraining, loopscholing en fitnesstoestanden met meer dan 450 deelnemers per week)
 • sportacademie (6 tot 12 jaar) in de lagere school Boseind

Periodieke activiteiten

 • Neerpeltse bewegingsschool: voor de jeugd van 6 tot 12 jaar in elke vakantieperiode (behalve de kerstvakantie)
 • initiatie en vervolmaking kajak van 10- tot 15-jarigen in juli
 • Teutenbosloopcriterium in samenwerking met 6 gemeenten op zondagen van januari tot april
 • SportingKids voor 4 en 5-jarigen

Eénmalige activiteiten

 • gemeentelijke kampioenenhulde
 • Dommel Trophy (Petanquetornooi voor senioren)
 • kerstwandeling
 • kleutersportdag
 • scholensportdag
 • scholenveldloop voor de lagere scholen
 • Drie Valleientocht
 • Verbroederingsklassieker
 • VaHeJa Toertochten
 • Afdrukken
 • Doorsturen