Gemeente Neerpelt

Technische dienst

De technische dienst bestaat enerzijds uit de facilitaire dienst, de groendienst en de wegendienst die samen de opdrachten voor de technische dienst tot een goed einde brengen en anderzijds uit de administratie van de technische dienst en het magazijn en die de uitvoerende diensten ondersteunen. Recent werkte het gemeentebestuur een nieuwe organisatiestructuur uit voor de technische dienst.

De technische dienst draagt zorg voor het openbaar en het privaat patrimonium van de gemeente. Dit behelst enerzijds nieuwbouw- en renovatiewerken en anderzijds het onderhoud ervan.

Het gemeentelijk patrimonium bestaat uit gebouwen, een omvangrijk wegen- en rioleringsnet, openbare pleintjes en plantsoenen en uit een aantal waterlopen, zogenaamde waterlopen van derde categorie.

De maatschappijen voor nutsvoorzieningen, zoals Infrax, de Watergroep en telecom operatoren maken gebruik van het openbaar domein om hun leidingen aan te leggen. Zij zijn in eerste instantie zelf verantwoordelijk voor die werkzaamheden. De technische dienst houdt enkel toezicht op deze werken als domeinbeheerder.

Bij de uitvoering van werken doet de technische dienst voor een groot deel beroep op aannemers, leveranciers of dienstverleners en voor het overige worden werken uitgevoerd met eigen personeel.

Werken uitgevoerd met aannemers, leveranciers of dienstverleners

Deze werken, voornamelijk nieuwbouw en renovatie, worden vaak met gespecialiseerde studiebureaus voorbereid om dan aanbesteed te worden volgens de procedure voor overheidsopdrachten. Tijdens de uitvoering gebeurt de opvolging door de controleur der werken en hij volgt als toezichter ook de werken voor de aanleg van nutsleidingen op.

Werken uitgevoerd door de technische dienst

De facilitaire dienst, bestaande uit een ploeg van een 15-tal medewerkers onder leiding van een teamleider, staat in voor onder meer volgende opdrachten:

 • onderhoud van monumenten, zoals het Poermenneke;
 • onderhoud van het AED-toestel;
 • onderhoud van gemeentelijke gebouwen;
 • kleine renovatiewerken;
 • schilder- en behangwerken in gebouwen eigendom van de gemeente;
 • kerstverlichting

Binnen de facilitaire dienst is de schrijnwerkerij verantwoordelijk voor:

 • installatie van keukens en burelen;
 • binnenschrijnwerk, zoals in de voetbalkantine van Grote Heide;
 • buitenschrijnwerk, zoals aan de scoutslokalen op Boseind

De medewerkers van de smidse worden onder andere ingezet voor het plaatsen en onderhoud van fietssluizen, brugleuningen en paardenpalen.

Binnen de facilitaire dienst staat de garage onder meer in voor:

 • onderhoud en opvolging van het wagenpark;
 • onderhoud en opvolging van motorisch aangedreven gereedschappen zoals bos- en grasmaaiers;
 • opvolging van keuringen door externe diensten of als aangestelde van bijvoorbeeld hijstoestellen en valbeveiligingen;
 • onderhoud en opvolging van machine toebehoren zoals maaibalken en borstels;
 • adviesverstrekking bij de aankoop van machines en voertuigen;
 • magazijnbeheer van gereedschappen en toebehoren;
 • voorrijden van het wagenpark bij de automobielinspectie

De 20-tal medewerkers van de groendienst hebben onder meer volgende werken in hun takenpakket zitten:

 • het gestructureerd onderhoud van planten- en grasperken, bloembakken, hangkorven, hagen en de begraafplaatsen;
 • het onderhoud van de toeristische routes zoals het fietsroutenetwerk;
 • wekelijks nazicht van speeltoestellen en –terreinen tijdens het speelseizoen;
 • waterlopen;
 • het uittekenen en de realisatie van groenontwerpen, bijvoorbeeld de tuin van het BinnenHOF;
 • de bestrijding van eikenprocessierupsen

Eveneens aangevoerd door een teamleider zijn de 10-tal medewerkers van de wegendienst verantwoordelijk voor een grote verscheidenheid aan opdrachten, zoals:

 • onderhoud van wegen;
 • gladheidsbestrijding;
 • signalisatie, zoals omleidingen en afsluitingen, verkeersborden en aanwijsborden;
 • straatmeubilair;
 • het reinigen en borstelen van wegen, fiets- en voetpaden en pleinen;
 • het aansluiten, herstellen en plaatselijk reinigen van rioleringen;
 • gemeentelijke begraafplaatsen, zoals begravingen, as-verstrooiingen en het plaatsen van urnen in een columbarium of graf;
 • de vuilnis ophaalronde, bij onder andere publieke vuilbakken en blikvangers;
 • sluikstorten, +/- 80 opruimacties per jaar;
 • reinigingsacties bermen, +/- 484km openbare berm;
 • graveren van fietsen;
 • brandkranen, de controle op de werking en toegankelijkheid;
 • rattenbestrijding;
 • materiële en technische ondersteuning van organisaties en evenementen zoals de gemeentelijke organisaties, verenigingen, buurt- en schoolfeesten, sportwedstrijden, kermissen en jaarmarkten, festivals en fuiven

De facilitaire dienst, de groendienst en de wegendienst voeren jaarlijks ruim 2000 opdrachten uit en worden in hun taken ondersteund door de administratie, het magazijn en de werfleider.

 • Afdrukken
 • Doorsturen