Gemeente Neerpelt

Hulp en ondersteuning (in en rond het huis)


Gezinszorg

Deze dienst biedt huishoudelijke en/of poetshulp in gezinnen of bij bejaarden die hiervoor, omwille van medische, psychische of sociale redenen, niet zelf kunnen instaan.

Voorbeelden van dienstverlening:

 • wassen;
 • strijken;
 • koken;
 • boodschappen doen;
 • pedagogische en psychologische ondersteuning

Deze dienst wordt georganiseerd door de Welzijnsregio Noord-Limburg waarvan Neerpelt één van de deelnemende gemeenten is in dit samenwerkingsverband.

De maatschappelijk werker gaat de noodzaak van de gevraagde hulp na tijdens een sociaal onderzoek.

De hulpaanvrager betaalt een bijdrage per uur die afhankelijk is van het inkomen en de gezinssituatie.

Contact

Evy Stippelmans
Welzijnsregio Noord-Limburg
Kerkstraat 1
3910 Neerpelt
Tel. + 32 11 80 16 67
Fax + 32 11 80 18 29

of

Ilse Lesaffer
Dienstencentrum BinnenHOF
Norbertinessenlaan 5
3910 Neerpelt
Tel. + 32 11 64 07 58
Fax + 32 11 64 12 51
binnenhof@neerpelt.be

Kapsalon

In het dienstencentrum is er een kapsalon voor 60-plussers die wonen in Neerpelt. De kapster is aanwezig op donderdagvoormiddag en zaterdagvoormiddag en werkt enkel op afspraak.

Contact

Margo Fransen
Tel. + 32 11 44 04 77

of via het dienstencentrum:

Tel. + 32 11 64 07 58

Klusjesdienst

Iedere senior met een beperkt inkomen kan op de klusjesdienst beroep doen voor allerhande kleine herstellingen of klusjes zoals tuinonderhoud, behangen en verven in de woning, lekkende kraan herstellen, enzovoort.

De aanvraag wordt nagegaan door de maatschappelijk werker en de prijs die hiervoor dient betaald te worden is afhankelijk van het inkomen:

 • de minimum prijs is 4,63 euro per uur en per klusjesman;
 • de maximumprijs is 11,37 euro per uur en per klusjesman

Contact

Ilse Lesaffer
Tel. +32 11 64 07 58
binnenhof@neerpelt.be

 [Ga terug naar boven]


Mindermobielencentrale

Voor mindervaliden en senioren (65-plussers) die geen gebruik kunnen maken van het openbaar vervoer, is er de mindermobielencentrale. Er is wel een inkomstenvoorwaarde.

Via het dienstencentrum kan u een afspraak maken met een vrijwillige chauffeur voor een ziekenbezoek, om te gaan winkelen, voor een familiebezoek, enz.

Als gebruiker betaalt u:

 • jaarlijks een lidgeld van 10 euro;
 • een bijdrage van 0,30 euro per kilometer

Contact

Ilse Lesaffer
Tel. +32 11 64 07 58
binnenhof@neerpelt.be

Maaltijdbedeling

Deze dienst richt zich tot senioren die zelf niet voor een warme maaltijd kunnen zorgen omwille van een tijdelijke(bijvoorbeeld na een ziekenhuisopname) of permanente zorgsituatie.

De maaltijden worden bereid in woon-zorgcentrum Sint-Jozef en de bezorging aan huis gebeurt door vrijwilligers.

Er kunnen naast gewone maaltijden ook zoutarme en suikervrije maaltijden aangevraagd worden.

De maatschappelijk werker gaat de noodzaak van de aanvraag na.

Een maaltijd kost 6,87 euro.

Contact

Ilse Lesaffer
Tel. +32 11 64 07 58
binnenhof@neerpelt.be

Voetverzorging

De voetverzorgster kan geraadpleegd worden door personen die de voorkeurregeling van het ziekenfonds(RVV) genieten en door personen met een invaliditeit van minstens +66% aan te tonen met een attest FOD Mindervaliden of arbeidsongevallendienst. Daarnaast moet je als gebruiker 60-plus zijn.

Op vaste momenten werkt de voetverzorgster op een centrale plaats in de verschillende gehuchten. Zij gaat op huisbezoek bij diegenen die zich moeilijk of niet kunnen verplaatsen.

De voetverzorgster werkt enkel op afspraak.

Behandelingskosten

Zaal

Huisbezoek

Voorkeurregeling ziekenfonds

  6,86

  8,52

Invalide

  10,24

12,12

maatschappelijk werkster thuisdiensten

De maatschappelijk werkster voor de thuisdiensten is Ilse Lesaffer.

Ze heeft vrije spreekuren op:

maandag en woensdag van 9.00 tot 11.30 uur

Als het niet mogelijk is om tijdens deze uren langs te komen, kan u altijd telefonisch een afspraak maken via het nummer + 32 11 64 07 58.

 • Afdrukken
 • Doorsturen