Gemeente Neerpelt

Verontreinigingen op openbare wegen

In het verleden werden gaten in onverharde wegen en paden regelmatig opgevuld met stenen, eventueel vermengd met afbraakpuin en asbest of andere onzuiverheden. Het grote nadeel van deze materialen is dat ze schadelijk, en dus niet wenselijk zijn.

De gemeentelijke technische dienst en de gemeentelijke ROLL-dienst sloegen de handen in elkaar en werkten een stappenplan uit. In eerste instantie is het belangrijk om een zicht te krijgen op de plekken waar deze ongewenste materialen zich bevinden. Weggebruikers zoals wandelaars en fietsers kunnen hun bevindingen met een meldingsfiche doorgeven aan de gemeentelijke ROLL-dienst.

Na controle en risico-inschatting ter plaatse wordt samen met de technische dienst bekeken of de verontreinigingen verwijderd kunnen worden op korte termijn of eventueel kunnen worden gekoppeld aan geplande werken.

Heeft u een melding over verontreinigingen? 

Download hier het meldingsfiche.

Meer informatie nodig?

Download hier een PowerPoint met meer informatie. 

  • Afdrukken
  • Doorsturen