Gemeente Neerpelt

Volkstuincomplex

Het volkstuincomplex is een initiatief dat opgestart werd door lokale buurtverenigingen in 2011. Het doel is om ecologisch te tuinieren op een gemoedelijke wijze in een aangename omgeving.

Momenteel zijn er 27 tuintjes beschikbaar. Het lidgeld voor om een te tuin te bezitten kost 50 euro per jaar, maar wordt wel volledig voor 100% terug in het project gepompt, bijvoorbeeld: beslissen de tuiniers om een gemeenschappelijke kruiwagen aan te kopen die iedereen kan gebruiken, dan wordt dat van dit geld gedaan.

Bijkomend wordt eenmalig een waarborg van 50 euro gevraagd. Dit bedrag wordt integraal teruggestort wanneer een tuinier beslist niet meer te tuinieren en zijn/haar tuin netjes achtergelaten wordt.

Contactgegevens gemeentebestuur: Anja Snoekx.

Contactgegevens dagelijks bestuur: Eddy Knevels, Annick Groenen, Lief Van Baelen, Pierre Huybers, Frank Van Ampting, Arsène du Chatinier.

Het volkstuincomplex beschikt sinds enige tijd over een facebookpagina:

https://www.facebook.com/dengoeienoard/

Huishoudelijk reglement volkstuin d'n goeien oard

  • Afdrukken
  • Doorsturen