Gemeente Neerpelt

Wie werkt mee aan een fietsveilige Zandstraat?

20
mrt
2017

Het gemeentebestuur zet samen met haar inwoners de schouders onder de creatie van een fietsveilige Zandstraat.

Wie voor of na schooltijd door de Zandstraat rijdt kent de ervaring: een straat gevuld met fietsers waar auto’s en soms andere voertuigen tussen komen rijden. ’s Morgens verloopt de uittocht voornamelijk in de richting van Sint-Huibrechts-Lille naar Overpelt, over De Roosen. ’s Avonds wordt de omgekeerde richting gevolgd. Zowel auto’s als fietsers proberen, ieder op hun manier, zo snel mogelijk op hun eindbestemming te geraken.

Heel wat ouders, leerlingen, leerkrachten en autobestuurders willen een situatie die veilig is en comfortabel aanvoelt voor alle gebruikers van de Zandstraat. Het gemeentebestuur van Neerpelt wil op hun vraag ingaan en organiseert een cocreatiemoment om de belangrijkste belanghebbenden te betrekken bij de zoektocht naar een oplossing die door zoveel mogelijk mensen gedragen wordt. Dit vindt plaats op woensdag 19 april om 19.30 in de Muziekzaal (Lindestraat 28).

Op het cocreatiemoment zal uitleg gegeven worden over de huidige situatie. Bovendien zal er ruim tijd voorzien worden om deelnemers zelf heel concreet aan de slag te laten gaan. In kleine groepen zullen deelnemers zelf een voor hen ideaal scenario voor de Zandstraat kunnen tekenen, knutselen, ...

De verschillende scenario’s die zo gecreëerd worden dienen als basis voor een voorstel vanuit een kerngroep aan het college van burgemeester en schepenen. In de kerngroep zitten leerlingen, leerkrachten, buurtbewoners, ouders, verkeersdeskundigen politie, mobiliteitsmedewerkers van de gemeente Neerpelt en de schepen van mobiliteit. Het participatietraject wordt begeleid door een medewerker van Mobiel21 en de beleidsmedewerker participatie.

Iedereen is welkom, maar om praktische redenen vragen we om uiterlijk maandag 17 april in te schrijven via info@neerpelt.be of telefonisch op 011 80 97 40.

 

Voor meer info:

Raf Drieskens
burgemeester
tel. + 32 11 80 97 40
raf.drieskens@neerpelt.be

Greet Sleurs
beleidsmedewerker participatie
tel. +32 11 79 02 13
greet.sleurs@neerpelt.be

Liesbeth Fransen
schepen van verkeer en mobiliteit
tel. + 32 476 57 71 45
liesbeth.fransen@neerpelt.be

U kunt op dit bericht reageren via reacties@neerpelt.be. De reacties komen binnen bij de gemeentesecretaris Hilde Vandervelden.

We helpen je ook graag verder via www.facebook.com/gemeenteneerpelt of op twitter via www.twitter.com/3910neerpelt

  • Afdrukken
  • Doorsturen