54 nieuwe straatnamen

54 straatnamen dienen van naam te veranderen. De combinatie van een straatnaam, huisnummer en gemeente maakt een postadres uniek. Twee straten met dezelfde of een gelijkaardige naam zou tot misverstanden kunnen leiden. Daarom wordt voorgesteld dat de gelijkluidende straatnamen met het minst aantal huis- en busnummers hun naam wijzigen. Zo moeten zo weinig mogelijk gezinnen hun adres wijzigen.

We begrijpen dat de wijziging van een straatnaam ongemakken met zich meebrengt. De inwoners van de straten waarvan de naam zal wijzigen, krijgen persoonlijk een brief van de gemeentebesturen. Samen proberen we om de ongemakken die uit de wijziging van de straatnamen voortvloeien, tot een minimum te beperken.

Uiteraard willen we de inwoners betrekken bij de keuze van een nieuwe straatnaam. Na de definitieve beslissing tot fusie op 18 december, nodigen we per deelkern de bewoners uit van straten die van naam moeten wijzigen. Tijdens die avond zoeken we samen naar een nieuwe naam. Hierbij roepen we de hulp van de heemkundige kringen en cultuurraden in. Zoals de wettelijke procedure het voorschrijft, adviseren zij immers de gemeenteraden over de nieuwe straatnamen. Het streefdoel is om deze voorstellen begin 2018 klaar te hebben, zodat we samen met de inwoners de nodige voorbereidingen kunnen treffen voor de adreswijziging die zal ingaan op 1 januari 2019.

  • januari – februari 2018: bewoners denken samen na over nieuwe straatnaam
  • maart 2018: heemkundige kringen en cultuurraden doen voorstel aan gemeenteraden
  • april 2018: openbaar onderzoek
  • mei 2018: definitieve beslissing nieuwe straatnamen

De straatnamen die zullen wijzigen zijn de volgende:

Neerpelt Overpelt
Akkerstraat Acaciastraat
Beekstraat Beemdstraat
Dommelweg Beukenlaan
Dorpsstraat Binnenweg
Fabriekstraat Bremstraat
Kanaalstraat Groenstraat
Schansstraat Hoekstraat
Spoorwegstraat Kerkstraat
Veldstraat Klaverstraat
Voetbalstraat Kloosterstraat
Windmolenstraat Korenbloemstraat
Bergeijksendijk Kruisstraat
Berkendreef Leliestraat
Breughelstraat Nieuwstraat
Dennenlaan Olmenstraat
Hoevestraat Schoolstraat
Hofstraat Slagmolenstraat
Kapelweg Vijverstraat
Kastanjedreef Eindestraat
Klein-Molenstraat Molenbroek
Koningin Astridlaan Paardenkerkhof
Kremerstraat Populierenstraat
Parklaan Venstraat
Riet Vlasrootstraat
Sint Jorisstraat Weidestraat
Steenovenlaan Sint-Willebrordusstraat
Look  Sint-Maartenstraat