Plaats maken voor mens en natuur (thema-avond fusie)

Door enkel te focussen op klimaat en CO2 gaan we voorbij aan de essentie van duurzaamheid. Een succesvol klimaatbeleid zal niet kunnen verhinderen dat de natuur alsnog wordt uitgeroeid. Het kernprobleem bestaat uit drie elementen: we zijn met veel te veel mensen, we verbruiken per individu veel te veel open ruimte, en we doen dat in naam van de naïeve en gevaarlijke illusie dat een tot in de eeuwigheid durende economische groei (BNP, omzet van goederen en diensten) mogelijk zou zijn binnen een eindig planetair ecosysteem.

De natuur heeft dus in eerste instantie gewoon meer plaats nodig, zo niet zullen ecosystemen en soorten blijven uitsterven. Specifiek voor het kapot-verkavelde Vlaanderen met zijn extreem hoog ruimtebeslag, betekent dit dat we moeten inzetten op kernversterking en op het krimpen van onze reële ruimtelijke footprint. Naast verdichting zullen dus ook afbraak en het bijmaken van meer natuur op de agenda moeten gezet worden. Tegelijk stelt dit hogere eisen aan de nieuwe woningen in de steden, want die hebben een veel hogere pretfactor nodig zodat ze qua woonkwaliteit en mogelijke activiteiten concurrentieel worden met de verkavelingsvilla… Vlaams Bouwmeester Leo Van Broeck geeft een toekomstbeeld.
Na de lezing kunnen deelnemers hun inzichten meegeven aan de bestuurders en van gedachten wisselen bij een drankje.
Inschrijven voor deze thema-avond is niet nodig.

Bron: UiTinVlaanderen.be

Info

Wanneer

Prijs

Gratis

Waar

Provinciaal Domein Dommelhof