Vrije tijd in de toekomst (thema-avond fusie)

Digitalisering, een veranderd tijdspatroon, minder vrijwilligers die ‘de kar trekken’, een steeds groter wordend aanbod: verenigingen in de vrijetijdssector krijgen het alsmaar moeilijker om het hoofd boven water te houden. Hoe bieden we hierop een antwoord? Toon Berckmoes van IDEA Consult geeft een aantal uitdagingen voor de vrije tijdssector in de toekomst.

Info

Wanneer

Prijs

Gratis