Administratieve en informatieve hulp

Heb je moeilijkheden om formulieren in te vullen, om brieven of teksten te begrijpen of om brieven te schrijven? Dan kan een maatschappelijk werker je hierbij helpen.

Bij het OCMW en in dienstencentrum BinnenHOF kan je terecht voor hulp bij het invullen van allerhande formulieren die betrekking hebben op de sociale wetgeving, zoals bijvoorbeeld werkloosheid, kinderbijslag, documenten ziekenfonds, sociaal tarief elektriciteit, enz.

Verder kan je terecht voor:

  • informatie over sociale wetgeving;
  • doorverwijzing naar andere gespecialiseerde diensten voor specifieke problemen;
  • wegwijs maken in sociale voorzieningen;
  • informatie omtrent sociale rechten en plichten.

Voor wie

Alle Neerpeltenaren die moeite hebben met het invullen van formulieren en met het schrijven of begrijpen van brieven of teksten.

Wat moet ik doen?

Je meldt je aan tijdens de openingsuren van het OCMW (-65 jaar) of Dienstencentrum BinnenHOF (+65 jaar).

Kostprijs

De dienstverlening is gratis.

Wat meebrengen?

De documenten waar je vragen over hebt.