Sorteerregels (afvalfracties)

De tijd dat al het afval samen in een vuilniszak werd gedeponeerd, is reeds jaren voorbij. Afval sorteren vóór het wordt weggebracht naar bv. het recyclagepark is de boodschap. Wat kan je wegbrengen? En wat breng je waar naartoe?

Hieronder vind je een overzicht van de sorteerregels per afvalfractie. Indien je op een bepaalde fractie klikt, kom je terecht op de website van Limburg.net, waar je steeds de meest recente info zal vinden.

Kostprijs

De actuele tarieven zijn steeds terug te vinden op dezelfde links als hierboven vermeld.

Reglement

Gemeenteraadsbesluit van 19/12/2016 betreffende de belasting voor het inzamelen en verwerken van huishoudelijke afvalstoffen (directe inning 2017-2018).

Wat meebrengen?

Je gemeentekaart of je e-ID.