Afwijking wekelijkse rustdag

Alle kleinhandelaars zijn verplicht om een wekelijkse rustdag te hebben. Hieronder verstaan we een ononderbroken periode van 24 uur, beginnend op zondag om 05.00 uur of om 13.00 uur en eindigend op de volgende dag op hetzelfde uur. Op deze dag is de toegang van de consument tot de winkel verboden, evenals de rechtstreekse verkoop van producten aan de consument. Thuisleveringen zijn eveneens verboden. De wekelijkse rustdag moet minstens voor zes maanden dezelfde blijven.

Je kan als handelaar ook een andere dag dan zondag kiezen als wekelijkse rustdag. In dat geval moet je op een duidelijke en van buitenaf zichtbare wijze de wekelijkse rustdag en het gekozen aanvangsuur vermelden.

Als jeĀ een andere dag dan de zondag als wekelijkse rustdag kiest, is het verboden om op deze dag andere producten te verkopenĀ dan je gewoonlijk verkoopt.

Voor wie

Kleinhandelaars

Wat moet ik doen?

Indien je een afwijking wenst op de wekelijkse rustdag, dien je hiervoor een aanvraag in te dienen bij de dienst lokale economie. Het College van Burgemeester en Schepenen neemt hierover een beslissing.

Uitzonderingen

Voor bepaalde handelsvormen geldt deze wetgeving niet. Voor sommige gelegenheden, zoals bij jaarmarkten, wettelijke feestdagen, solden,... kan het College van Burgemeester en Schepenen, op initiatief van één of meerdere handelaars, handelend in naam van een groepering van handelaars, een afwijking toestaan. Deze afwijking geldt dan voor het hele grondgebied van Neerpelt.