Algemeen verbod op vuurwerk

In Neerpelt geldt een algemeen verbod op vuurwerk. Met de feestdagen in het vooruitzicht, wil het gemeentebestuur de inwoners hieraan herinneren en oproepen het verbod te respecteren.

In 2016 werd een algemeen verbod op het afsteken van vuurwerk ingevoerd. Tot dan toe was vuurwerk verboden, maar werd een afwijking voorzien ter gelegenheid van het Sint-Maartensfeest en op oudejaarsavond. Deze uitzonderingen gelden echter niet meer. Er is nu een absoluut verbod op vuurwerk, ook op oudejaarsavond. De burgemeester kan wel nog, zoals voorheen, een machtiging verlenen om feestvuurwerk af te steken.

Het algemeen vuurwerkverbod is ingegeven door de vele meldingen van burgers en politie over bijna-ongevallen, zowel bij particulieren thuis als op publieke plaatsen. Door het toenemend vuurwerkgebruik in buurten en straten, werd het risico op ongevallen te groot. Bovendien veroorzaakt vuurwerk overlast voor mens en dier.

Gepubliceerd op donderdag 21 december 2017 9.57 u.