Boodschappendienst

Senioren en personen die zelf hun boodschappen niet kunnen doen, kunnen een beroep doen op de boodschappendienst.

Voor wie

Inwoners van Neerpelt

Voorwaarden

Je voldoet aan één van de volgende voorwaarden:

 • je hebt het RVV-statuut (ziekenfonds);
 • je hebt een attest van FOD Mindervaliden of Arbeidsongevallendienst Categorie 2;
 • je ondergaat een inkomstenonderzoek. Je inkomsten mogen niet hoger liggen dan twee keer het bedrag van leefloon van de betreffende categorie.

Wat moet ik doen?

 • Je meldt je aan bij Dienstencentrum BinnenHOF tijdens de openingsuren of maakt telefonisch een afspraak.
 • De maatschappelijk werker gaat na of je voldoet aan de voorwaarden.
 • Je moet een rit minimaal 3 dagen op voorhand aanvragen.

Kostprijs

 • €10 inschrijvingskosten per jaar
 • Kilometervergoeding van € 0,30 per kilometer
 • Parkeerkosten voor rekening van de gebruiker
 • Geen wachtgeld

Wat meebrengen?

 • Identiteitskaart
 • Inkomstenattest