Bouwen aan woonzorgcentrum in Sint-Huibrechts-Lille (Teutenhof)

Binnenkort start vzw woonzorgcentrum Sint-Jozef met de bouw van een nieuw woonzorgcentrum bestaande uit 48 assistentiewoningen. Deze nieuwbouw zal komen op de hoek van de Linde- en de Sint-Hubertusstraat, waar nu nog de pastorij en kapelanij staan, en deels op de huidige parking.

Het woonzorgcentrum zal een innovatief woonconcept worden. Uitgangspunten voor dit ontwerp zijn dat het gebouw, bestaande uit 3 aaneengeschakelde volumes, open en toegankelijk is en tegelijk een ontmoetingsplaats voor de bewoners en de buurt wordt. Deze openheid is te zien in de architectuur en vormgeving. In de centrale ruimte zal onder andere de ontmoetingsruimte voor de bewoners en bezoekers plaats krijgen. Bijzonder is dat ook de gemeentelijke bibliotheek in Sint-Huibrechts-Lille hier zijn stek zal krijgen. En ook met de Koninklijke Fanfare Vermaak na Arbeid werd reeds overleg gepleegd, voor een gedeeld gebruik van de (te vernieuwen) muziekzaal. Het sociale rondom het project en de betrokkenheid van de lokale gemeenschap zullen belangrijk zijn voor de dagelijkse werking.

De bouw en de werking van de assistentiewoningen zijn zo opgevat dat ze levensloopbestendig zijn. Zo zijn ze zeer geschikt voor de actieve en zelfstandige senioren en kunnen ze in een latere fase, wanneer de bewoners meer zorgbehoevend worden, voorzien worden van alle zorgen en dienstverlening die nodig zijn om levenslang in hun flat te blijven. Ook van bij aanvang kunnen bewoners die zorgbehoevend zijn hun intrek nemen.

De gemeente, die eigenaar is van de parking en pastorij, en enkele jaren geleden ook de kapelanij aankocht, gaf in 2014 een recht van opstal aan de vzw Woonzorgcentrum Sint-Jozef om dit project mee mogelijk te maken.

De werken zullen gefaseerd uitgevoerd worden. Na het bouwverlof begint de eerste fase, namelijk de sloop van de kapelanij en de pastorij. Vervolgens wordt na het archeologisch onderzoek de nieuwbouw en de omgevingsaanleg gerealiseerd.

De werken worden uitgevoerd in opdracht van de vzw Woonzorgcentrum Sint-Jozef en worden geraamd op 9.000.000 euro.

De gemeente zal instaan voor de omgevingsaanleg.

Gepubliceerd op maandag 4 september 2017 16.36 u.