Gemeentelijk Klimaatplan

In oktober 2011 ondertekende het gemeentebestuur de Covenant Of Mayors en ging het engagement aan om mee te werken aan een CO2-neutraal Limburg tegen 2020.

Door de ondertekening van de burgemeestersconvenant engageerde het bestuur zich voor de opmaak van een nulmeting en actieplan.

Op 26 november 2012 werd het klimaatactieplan goedgekeurd door de gemeenteraad. In dit gemeentelijk actieplan staan maatregelen en acties die het bestuur wenst te nemen om minstens 20% CO2 te besparen tegen 2020.