Gemeenteraad keurt budget 2018 goed

Betrokken en verbonden, gezond en aantrekkelijk, toekomstgericht en financieel gezond. Neerpelt is een plek waar het goed is om te leven, werken en ontspannen. Uitdagende, inspirerende en realistische projecten geven vorm aan 2018.


Goed leven

‘Goed leven’ is de maat der dingen in Neerpelt. Daarom investeren we in de inrichting en het onderhoud van de publieke ruimte met aandacht voor groene elementen. Op Kolisheide voorzien we, als één van de resultaten van ‘Neerpelt bezwijkt voor het Herent’ een buurtplein met overkapping en groen. De speelplaats die we aanleggen bij de basisschool in het centrum in de Jaak Tassetstraat, zal buiten de schooluren fungeren als speelplein voor de buurt.

Van de fietser maken we een sterke weggebruiker. De aanleg van vrijliggende fietspaden op de Hamonterweg, de inrichting van een fietsvriendelijke Zandstraat en de uitwerking van een fietsactieplan zijn onze speerpunten voor 2018. Fietsen wordt bovendien een echte belevenis op de hernieuwde landbouwfietsroute.

We hernieuwen ons Klimaatplan en streven naar een CO2-reductie van 40% tegen 2030. Investeringen in het valleigebied in het Kolisbos zorgen voor nieuwe kansen voor fauna en flora.

 

Echt beleven

De jeugd is de toekomst en dus krijgen kinderen en jongeren kansen om zich te ontplooien via verenigingen en jeugdbewegingen allerhande. Ze krijgen ook extra ruimte en uitdagingen. De gedeeltelijke herbestemming van de kerk van het Herent, met ruimte voor moderne jeugdlokalen, springt hierbij in het oog. Het maakt deel uit van een ruimer masterplan voor de kern van het Herent. De studieruimte in De Vliering krijgt door de aankoop van gepast meubilair een permanent karakter. De speeltuin op de Scoutsrally krijgt er een gloednieuw speeltuig bij.

Het Centrum is in 2018 het epicentrum van beleving. ‘Neerpelt bezwijkt voor het centrum’ zal zorgen voor een kruisbestuiving van goede ideeën met ondernemende inwoners, met als resultaat onder meer een beiaardcantus, de opwaardering van de Dommeloevers en verschillende pleintjes, en een dagje wegdromen aan de waterkant.

Dankzij de aanleg van een charmante passantenhaven aan het kanaal in Sint-Huibrechts-Lille, zullen toeristen nog makkelijker de weg vinden naar de regio en ons mooie teutendorp.

 

Sporten en ontmoeten

De omgeving van buurthuis Damsheide zal de komende jaren herontwikkeld worden naar een nieuwe sport- en ontmoetingssite. Dit zal de buurtwerking versterken en tegelijkertijd de mogelijkheid geven aan Hockeyclub Phoenix om te blijven groeien. Voetbalploeg Real Damsheide krijgt een nieuw onderkomen op Sportpark De Roosen.

Met onze sport-voor-allen-gedachten willen we alle mensen, ongeacht hun leeftijd, de mogelijkheid bieden om te sporten. Daarom investeren we in de verdere uitbreiding en modernisering van de sportinfrastructuur. Op Sportpark De Roosen voorzien we enkele nieuwigheden, zoals een kunstgrasveld voor het jeugdvoetbal, en werken we aan een grondige opwaardering en vergroening van de omgeving en aan een verbetering van de parkeermogelijkheden.

Bij de opstapplaats aan de Dommel in de Tussenstraat bouwen we een comfortabele onthaal- en omkleedruimte voor kano- en kajaktochten, in de vorm van een nieuwe artistieke toegangspoort.

 

Goed voelen

We investeren in welzijn van ouderen. Door de uitwerking van een digitaal zorgplatform brengen we senioren, zelfs al zijn ze nog niet vertrouwd met tablets, op een heel toegankelijke manier in contact met hun directe zorgverstrekkers.

Met onze buurtgezellenwerking zitten we stevig op koers, verderzetten, verdiepen en verbreden is nu de uitdaging.

De opwaardering van Begraafplaats De Roosen gaat de laatste fase in. In 2018 bereiden we de bouw voor van een nieuwe eigentijdse en hedendaagse afscheidsruimte. Voor de oude begraafplaats in het centrum en die in Sint-Huibrechts-Lille concretiseren we de plannen voor de herwaardering naar een groene publieke ruimte.

Investeren in de toekomst betekent ook het koesteren van ons erfgoed. Met ons kapelletjesplan zorgen we voor de instandhouding en opwaardering van kapelletjes en monumenten. We maken een herbestemmingsplan voor de Sint-Willebrorduskapel en voor het dorpsgezicht van Sint-Huibrechts-Lille en de Lilse Meulen stellen we een beheersplan op.

 

Gelukkig werken

Onze handel en middenstand krijgen nieuwe impulsen en ondersteuning met het project ‘Bedrijvige stadskernen’ en met de premies voor voorgevelrenovatie en herlocalisatie in het kernwinkelgebied. Ook nieuwe pop-upinitatieven blijven we aanmoedigen en faciliteren.

Werken betekent ook de combinatie maken met het gezin. We gaan verder met de uitbouw van een kwalitatieve kinderopvang in elke Neerpeltse deelkern. De nieuwbouw van Robbedoes op het Herent staat gepland, bijkomende gronden voor een mogelijke uitbreiding op de Grote Heide en een kwaliteitsvolle buitenruimte op Boseind worden verworven.

 

Slimme en moderne gemeente

Innoveren en inspelen op de nieuwste trends zit in het DNA van Neerpelt. We nemen dan ook het voortouw in de uitbouw van een slimme regio. Smart cities is vanaf nu een blijver in het beleid. De camera’s voor automatische nummerplaatregistratie werden geïnstalleerd, het pad van de digitale parkeer- en verkeersgeleiding wordt stevig bewandeld.

Fysiek en online tillen we onze dienstverlening naar een hoger niveau. De inkom, raadzaal, patio en loketten van het gemeentehuis worden opgewaardeerd en voorzien van moderne digitale toepassingen.

 

Financieel kerngezond

De gemeente Neerpelt is en blijft kerngezond, op korte én op lange termijn. Er is een stabiele fiscaliteit en een lage leninglast. De tarieven van de aanvullende personenbelasting en de opcentiemen op de onroerende voorheffing zullen in 2018 voor het 18de jaar op rij stabiel blijven. We maken gebruik van de lage intresten om leningen goedkoop te financieren.

Gepubliceerd op maandag 11 december 2017 21.48 u.