Houtverkoop aan de bevolking

Jaarlijks in het najaar en bij voldoende voorraad gaat de gemeente over tot de verkoop van brandhout.

Voor wie

Voor alle Neerpeltenaren

Voorwaarden

Bij iedere oproep worden er specifieke voorwaarden opgelegd inzake maximum volume aan te kopen hout, termijnen van kappen, beschermingsmiddelen,...

Wat moet ik doen?

De verkoop gebeurt openbaar en wordt algemeen bekend gemaakt.

Kostprijs

De minimumprijs wordt telkens op voorhand bekendgemaakt.

Afhandeling

Na betaling van de verschuldigde som en de ontvangst van de kapmachtiging mag de koper overgaan tot het rooien van de bomen.