Infomoment inwoners van het Herent

Op dinsdag 3 juli vindt er een infomoment plaats over de verschillende deelplannen in het centrum van het Herent. De voorstellen voor de herbestemming van de kerk, de nieuwbouw voor kinderopvang Robbedoes en het masterplan worden toegelicht.

Eind 2015 organiseerde het gemeentebestuur een eerste toelichting over de intenties voor de herbestemming van de kerk. Sindsdien werd er met de betrokken jeugdverenigingen KSA en KLJ, met de kerkfabrieken van het Herent en Neerpelt-Centrum, met Parochiale Werken en met de school verder overlegd en samengewerkt rond de concrete plannen.

Herbestemming kerk

De kerk krijgt gedeeltelijk een nieuwe bestemming. Een gedeelte van de kerk blijft haar functie als kerk voor eucharistievieringen behouden. In de vrijkomende ruimte worden moderne jeugdlokalen onder gebracht en er komt een polyvalente ruimte. Deze kan ook opengesteld worden bij kerkelijke ceremonies wanneer er veel kerkgangers zijn. 

In de omgeving van de kerk komt een speelruimte, de parking wordt heraangelegd en er worden ingrepen gedaan om de weg verkeersveiliger in te richten.

Nieuwbouw Robbedoes

Voor de buitenschoolse kinderopvang Robbedoes worden nieuwe lokalen gebouwd achter het ontmoetingscentrum. Tijdens de werkzaamheden worden hob-units geplaatst op de personeelsparking van de school voor de opvang van de kinderen.

Masterplan Herent

De gemeente tekende een masterplan uit dat de alle aspecten van de herinrichting van de site in kaart brengt en op elkaar afstemt. De verkeerssituatie rond de kerk, voetbal, jeugdlokalen, school en kinderopvang werden in kaart gebracht zodat er een veilige en vlotte doorstroming ontstaat.

Infomoment

Iedereen is van harte welkom op het infomoment op dinsdag 3 juli om 18.30 uur in Ontmoetingscentrum De Vranken (Herent 122). Inschrijven is niet nodig.

 

Gepubliceerd op maandag 2 juli 2018 12.30 u.