Klusjesdienst

Senioren met een beperkt inkomen kunnen een beroep doen op de klusjesdienst voor tuinonderhoud, verven en behangen en allerhande kleine herstellingen (bv. lekkende kraan herstellen, afvoer ontstoppen, lampen vervangen,...).

Voor wie

Inwoners van Neerpelt ouder dan 65 jaar

Voorwaarden

De maatschappelijk werker gaat de noodzaak van de gevraagde hulp na tijdens een sociaal onderzoek.

Wat moet ik doen?

Je meldt je aan bij Dienstencentrum BinnenHOF of je maakt telefonisch een afspraak.

Kostprijs

  • De hulpvrager betaalt een bijdrage per uur die afhankelijk is van de inkomsten en de gezinssituatie. Hiervoor is inzage in de inkomsten nodig. Men baseert zich op de meest recente belastingaanslag of op bankuittreksels waarop de maandelijkse inkomsten zijn vermeld.
  • De minimumprijs is € 4,75 per uur per klusjesman.

Uitzonderingen

Neerpeltenaren jonger dan 65 jaar kunnen gebruik maken van de dienst na verwijzing door de sociale dienst van het OCMW.