Lokaal cliëntoverleg

Lokaal cliëntoverleg (LCO) is overleg tussen een cliënt en zijn hulpverleners. Die hulpverlener kan elke begeleider, huisarts of hulpverlenende dienst zijn die met een cliënt in contact komt. Samen komen ze tot afspraken over de doelen die de cliënt wil bereiken en de ondersteuning die hij daarvoor nodig heeft. Een neutrale co√∂rdinator, die niet betrokken is bij de hulpverlening aan de cliënt, organiseert en leidt het gesprek in goede banen.

Voor wie

Voor mensen met meerdere probleemsituaties is een lokaal cliëntenoverleg aangewezen. Als verschillende hulpverleners tegelijk met dezelfde cliënt bezig zijn, is afstemming een noodzaak. Zolang diensten los van elkaar en enkel vanuit hun invalshoek naar de situatie kijken, is er immers weinig kan op verbetering. Lokaal cliëntenoverleg brengt structuur in de chaos van problemen.

Wat moet ik doen?

Elke hulpverlener, begeleider, huisarts of dienst kan een lokaal cliëntenoverleg aanvragen, op voorwaarde dat dit met de cliënt besproken is. Voor de aanvraag kan je terecht bij het OCMW. Ook de cliënt zelf kan een overleg aanvragen.

Kostprijs

Gratis