Lokaal Opvang Initiatief (LOI) voor asielzoekers

Het OCMW organiseert lokale opvanginitiatieven (LOI). Dat zijn gemeubelde privéwoningen met de nodige voorzieningen, waarin de bewoners zelf instaan voor de dagelijkse basisbehoeften. Binnen het LOI zorgt het OCMW ook voor sociale en medische begeleiding.

Voor wie

Asielzoekers die materiële hulp nodig hebben

Voorwaarden

Enkel asielzoekers waarvan de asielprocedure nog niet ontvankelijk is verklaard en die rechtstreeks door de federale overheid geplaatst worden, kunnen in een LOI blijven.

Asielzoekers kunnen enkel aanspraak maken op een LOI van het OCMW waaraan ze worden toegewezen.

Wat moet ik doen?

In principe verblijf je als asielzoeker gedurende de eerste vier maanden in een collectieve opvangstructuur (bijvoorbeeld een opvangcentrum). Daarna kan je doorstromen naar een individuele opvangstructuur (een particuliere woning). Je bent echter niet verplicht om in een opvangstructuur te verblijven.

Als asielzoeker kan je zelf geen aanvraag indienen voor een LOI. De plaatsingen worden door de federale overheid bepaald.

Wanneer de procedure afgelopen is, dan met je de woning van LOI verlaten, ongeacht of je in België mag blijven dan wel het land moet verlaten.