Mantelzorgtoelage

Wie vrijwillig hulp biedt aan een thuiswonende en hulpbehoevende senior is een mantelzorger. Voor zijn of haar vrijwilliger heeft de mantelverzorger, onder bepaalde voorwaarden, recht op een financiële tegemoetkoming. Dit is de mantelzorgtoelage.

De toelage bedraagt € 40 per maand per verzorgde persoon.

Voorwaarden

 • De mantelzorger moet daadwerkelijk instaan voor de verzorging van de zorgbehoevende senior.
 • Er dient geen verwantschap te zijn tussen beiden.
 • De zorgbehoevende moet:
  • minstens 65 jaar oud zijn;
  • een vermindering van zelfredzaamheid van minstens 12 punten hebben, vastgesteld door de FOD Sociale Zekerheid;
  • niet opgenomen zijn in een woonzorgcentrum;
  • een inkomen hebben dat binnen de vastgestelde grenzen ligt;
  • in Neerpelt verblijven.

Wat moet ik doen?

Je kan de mantelzorgtoelage aanvragen bij Dienstencentrum BinnenHOF. 

Als de zorgbehoevende voldoet aan de voorwaarden, plant de maatschappelijk werker samen met de mantelzorger een huisbezoek bij de zorgbehoevende om het aanvraagformulier in te vullen en te bevragen waaruit de geboden zorg bestaat. Vervolgens wordt het aanvraagdossier ter beslissing voorgelegd aan de Raad voor Maatschappelijk Welzijn.

Uitzonderingen

Deze mantelzorgtoelage staat los van de mantelzorgtoelage in het kader van de zorgverzekering en is dus cumuleerbaar.

Wat meebrengen?

Bij het huisbezoek dien je volgende zaken voor te leggen:

 • attest van gezinssamenstelling van de mantelzorger;
 • invaliditeitsattest van de FOD Sociale Zekerheid;
 • klever van het ziekenfonds indien de zorgbehoevende de verhoogde tegemoetkoming geniet of het aanslagbiljet van de personenbelasting indien dit niet het geval is.