Milieuscan bedrijfsgebouw, subsidie

Een milieuscan is een doorlichting van het bedrijfsgebouw op het gebied van energie en andere milieuverbeterende initiatieven. De scan kan zowel in een bestaand gebouw als bij verbouwingsplannen uitgevoerd worden.

De milieuscan wordt uitgevoerd door een milieudeskundige die als erkend is door de Vlaamse overheid.

De subsidie bedraagt 50% van de kostprijs van de scan met een maximum van € 250.

Voor wie

Bedrijven gelegen op het grondgebied van Neerpelt

Voorwaarden

  • Het bedrijf is een landbouwbedrijf, KMO, handelszaak, commerciële dienstverlener of vrij beroep en het gebouw van de vereniging ligt in Neerpelt;
  • het gebouw beschikt over de nodige vergunningen;
  • de scan werd uitgevoerd na 1 januari 2013.

Wat moet ik doen?

Binnen de 6 maanden na de factuurdatum breng je het aanvraagformulier ingevuld en ondertekend binnen bij de milieudienst in het gemeentehuis of vul je het webformulier in.

Na goedkeuring door de gemeente wordt de premie uitbetaald.

Wat meebrengen?

  • Ingevuld aanvraagformulier
  • Kopie van de milieuscan
  • Factuur van de milieuscan
  • Facturen van de uitgevoerde investeringen (indien van toepassing)