Presentatie infoavonden

In juli en augustus organiseerden we 9 infoavonden, één in elke deelkern. De presentatie die we gaven kan je hieronder raadplegen.