Pelt is de naam van de nieuwe gemeente

Pelt, dat is de naam die Neerpelt en Overpelt vanaf de fusie op 1 januari 2019 samen zullen dragen. Die naam werd onthuld tijdens het Sint-Maartenspektakel in Overpelt.

Alle inwoners van Neerpelt en Overpelt konden van 16 tot en met 31 oktober stemmen op Dommelpelt, Pelt of Pelten als naam voor de fusiegemeente. 9519 mensen brachten hun stem uit, goed voor een derde van het aantal stemgerechtigden. Het resultaat van de stemming was als volgt:

  • Pelt: 74,62 %
  • Dommelpelt: 14,42 %
  • Pelten: 10,96 %

Op 18 december zullen de gemeenteraden van beide gemeenten een definitieve beslissing nemen over de samenvoeging én over de naam die de fusiegemeente zal dragen. Bij gunstig verloop is de fusiegemeente vanaf 1 januari 2019 een feit.

Drie namen geselecteerd door volksjury

De namen Dommelpelt, Pelt en Pelten werden door de volksjury geselecteerd uit de 206 unieke namen die door de inwoners werden ingestuurd.

De volksjury bestond uit 36 personen: drie vertegenwoordigers van de heemkundige kringen, 2 vertegenwoordigers van de cultuurraden en 31 inwoners die werden uitgeloot uit 143 kandidaten. Bij de samenstelling werd rekening gehouden met een gelijke vertegenwoordiging van beide gemeenten, van geslacht en van leeftijdscategorie.

Inspiratieavonden vanaf 22 november

De komende maanden organiseert de fusiegemeente zes inspiratieavonden rond zes verschillende thema’s. Iedereen is welkom en de toegang is gratis. Het aanvangsuur is telkens 20 uur.

  • Woensdag 22/10 - Mobiliteit in beweging - Dommelhof Neerpelt
  • Woensdag 13/12 – De nieuwe fusiegemeente in cijfers – CC Palethe Overpelt
  • Donderdag 18/1 – Smart city: digitale uitdagingen voor de toekomst – Dommelhof Neerpelt
  • Woensdag 21/2 - De centrumsamenleving: nieuwe burgers, nieuwe organisatiedoelen, nieuwe verenigingen
  • Woensdag 28/2 – Vrije tijd in de toekomst – CC Palethe Overpelt
  • Woensdag 28/3 – Plaats maken voor mens en natuur – Dommelhof Neerpelt
Gepubliceerd op zaterdag 4 november 2017 20.58 u.