Pelt zet in op sterke en nabije dienstverlening

Een sterke en nabije dienstverlening voor de inwoners is één van de pijlers van de fusiegemeente die op 1 januari 2019 uit de startblokken zal schieten. De fusiestuurgroep legde inmiddels enkele algemene dienstverleningsprincipes vast, en zal deze de komende maanden verder uitwerken en bijschaven.

Maximaal digitaal 

De gemeente Pelt zal maximaal inzetten op een digitale dienstverlening. Hiermee willen we inwoners de kans geven om zoveel mogelijk zaken online aan te vragen en af te handelen, op de plaats en het tijdstip dat zij wensen. De website wordt een centrale plaats voor informatie, meldingen, vragen, aanvragen voor subsidies, attesten en bewijzen. 

Basisdienstverlening in beide gemeentehuizen 

Maximaal digitaal betekent dat inwoners de kans krijgen om gebruik te maken van de digitale dienstverlening. De gemeente Pelt zal dezelfde dienstverlening ook aanbieden in het gemeentehuis

De twee bestaande gemeentehuizen, op het Kerkplein (Neerpelt) en Oude Markt (Overpelt) zullen deze basisdienstverlening bieden. Het gaat dan over het geven van algemene informatie, het afleveren van attesten en bewijzen, doorverwijzen naar de juiste dienst, afspraken maken, afleveren van huisvuilzakken en huisnummers, opladen van de budgetmeter, het eerste contact met de sociale dienst, ontvangen van meldingen,… 

Specialisatie per locatie 

De dienstverlening waarvoor een bezoek aan het gemeentehuis noodzakelijk is, wordt binnen Pelt verdeeld over de Oude Markt en het Kerkplein. 

Op de Oude Markt zullen inwoners terecht kunnen voor alles wat burgerzaken (inschrijvingen inwoners, rijbewijzen, identiteitsdocumenten, geboorten en overlijdens, huwelijken,…) welzijn (preventie, Huis van het Kind) en sociale zaken (OCMW) aanbelangt. 

De locatie op het Kerkplein zal dienst doen voor alles wat met omgeving en ruimtelijke ordening te maken heeft. Ook de ondersteunende diensten (gemeentesecretariaat, financiën, personeel, ICT, communicatie) zullen hoofdzakelijk vanuit deze locatie werken. 

De burgemeester en schepenen kunnen in beide gemeentehuizen vergaderen en mensen ontvangen. Op beide locaties wordt ook een raadzaal voorzien waar de gemeenteraad kan vergaderen en die ook dienst zal doen voor andere grotere vergaderingen. Het is aan de nieuw verkozen gemeenteraad en het schepencollege om te bepalen waar en hoe ze zullen vergaderen. 

Inzetten op expertise en maximale benutting huidige locaties 

Door de gespecialiseerde dienstverlening functioneel te groeperen per locatie, kunnen de loketwerking en de achterliggende administratie samen blijven. Hiermee kan de fusiegemeente inzetten op een verhoging van de deskundigheid en is er geen dubbele uitrusting nodig. 

Het gemeentehuis op de Oude Markt is na de recente verbouwingen goed voorzien op het vlak van privacy en veiligheid. Het is dan ook een logische keuze om alle dienstverlening die met sociale en burgerzaken te maken heeft, op die locatie onder te brengen. Bovendien ligt de Oude Markt vlak bij het Mariaziekenhuis, waardoor de geboorteaangiftes snel en vlot kunnen verlopen. 

Na de verhuis van Welzijnsregio Noord-Limburg naar de nieuwbouw in de Hoekstraat, is er in het gemeentehuis op het Kerkplein extra ruimte ter beschikking. De geplande verbouwing en renovatie zal gebeuren in functie van de dienstverlening. 

UiTbalie in de Jeugdlaan 

In de Jeugdlaan komt de UiTbalie van de gemeente Pelt. Inwoners en verenigingen zullen er terecht kunnen met al hun vragen over vrijetijdsbesteding

Alle andere bestaande vestigingen (kinderopvang, dienstencentra, bibliotheken, technische werven) blijven behouden en worden verder versterkt. Ze worden geïntegreerd in de globale Peltse dienstverlening. 

Nabijheid van dienstverlening 

Binnen deze krijtlijnen gaat het fusieteam de komende maanden aan de slag om de dienstverlening verder op punt te stellen. Met deze algemene principes zet de fusiegemeente alvast in op een sterke, gespecialiseerde en nabije dienstverlening. Door de maximale digitalisering is de dienstverlening steeds nabij. Bovendien zal de inwoner zich globaal gezien niet verder hoeven te verplaatsen: de afstand is afhankelijk van wat je nodig hebt. 

Gepubliceerd op dinsdag 16 januari 2018 16.28 u.