Samen op zoek naar een nieuwe naam

Bij de nieuwe gemeente hoort een passende naam: iets wat verwijst naar onze eigenheid, naar wat ons verbindt en naar wat ons onderscheidt van andere gemeenten. 

In de fusiegemeente zullen 32 000 mensen wonen. Zoals we nu met veel trots zeggen dat we van Neerpelt of Overpelt zijn, willen we graag dat iedereen in de toekomst met evenveel trots zegt in de nieuwe gemeente te wonen. We willen al onze inwoners betrekken bij de keuze van een nieuwe naam.

Op zaterdag 16 september werd door loting een volksjury van 36 personen samengesteld. Deze jury bestaat uit vijf vertegenwoordigers van de cultuurraden en heemkundekringen van beide gemeenten en 31 willekeurig gekozen inwoners. Bij de samenstelling van de jury hielden we rekening met een gelijke vertegenwoordiging van beide gemeenten, van geslacht en van leeftijdscategorie. 

De samenstelling van de volksjury vind je onderaan deze pagina.

Op zaterdag 7 oktober zal de volksjury zich buigen over alle ingediende voorstellen en vervolgens 3 mogelijke namen voor de fusiegemeente selecteren. Van 16 tot en met 31 oktober zullen alle inwoners vanaf 12 jaar hun stem kunnen uitbrengen op één van deze drie namen. Elke inwoner zal één keer kunnen stemmen via de website of bij het onthaal van beide gemeenten. Ter controle vragen we het rijksregisternummer. 

Begin november zullen we de naam met de meeste stemmen bekendmaken. Het zijn uiteindelijk de gemeenteraden van Neerpelt en Overpelt die de definitieve beslissing over de naam van de fusiegemeente nemen.