Orgaandonatie

Orgaandonatie kan een leven redden. Voor veel patiënten met chronische, onomkeerbare aandoeningen, is transplantatie van een orgaan de laatste mogelijke behandeling.

Iedereen kan persoonlijk een verklaring afleggen voor wegneming en transplantatie van organen en weefsels, bestemd voor transplantatie en wetenschappelijke experimenten, na overlijden.

Voor wie

  • De personen van Belgische en vreemde nationaliteit die in het bevolkingsregister van Neerpelt zijn ingeschreven.
  • Vreemdelingen die sedert meer dan zes maanden in het vreemdelingenregister van Neerpelt zijn ingeschreven.

Voorwaarden

De wet staat de verwijdering van organen na je overlijden toe tenzij je dit uitdrukkelijk hebt geweigerd tijdens je leven of je naaste familieleden (kinderen, ouders of echtgenoot) zich tegen de orgaanafname verzetten.

Wat moet ik doen?

Wil je je verzet uiten tegen het afstaan van organen, je uitdrukkelijk als donor melden of een vorige wilsuitdrukking herroepen, vul je het formulier voor instemming of weigering tot orgaandonatie in en breng je het binnen bij de dienst burgerzaken.

Deze verklaring wordt opgenomen in het rijksregister.

Kostprijs

Gratis

Wat meebrengen?

  • Identiteitskaart
  • Ingevuld formulier (ook te verkrijgen bij de dienst burgerzaken)