Verkiezingen

Je kan de verkiezingsuitslagen volgen op www.vlaanderenkiest.be.

Verkiezingsuitslagen gemeenteraad Pelt

Verkiezingsuitslagen provincieraad arrondissement Maaseik

Jij kiest voor Pelt!

14 oktober wordt een historische dag voor onze gemeente. Jij stemt dan voor de eerste keer voor de gemeenteraad van Pelt. 

Je kan zowel voor kandidaten uit Neerpelt als uit Overpelt kiezen. Zo bepaal jij mee welke 31 personen vanaf 1 januari 2019 in de gemeenteraad van Pelt zullen zetelen. Ook het college van burgemeester en schepenen krijgt een nieuwe samenstelling en er komt één burgemeester voor alle Peltenaren.

Voor jou, als kiezer, verandert er niet zo veel. Op 14 oktober kan jij nog steeds jouw stem digitaal gaan uitbrengen in een stembureau in jouw buurt. Je kan gaan stemmen van 8 tot 15 uur.

 

Provincieraad

Op 14 oktober stem je ook voor de provincie. Met jouw stem bepaal je mee welke negen personen het arrondissement Maaseik - waar Pelt deel van uitmaakt - zullen vertegenwoordigen in de provincieraad. Zo bepaal jij mee welke richting onze provincie uitgaat.

 

Wie? Wat? Wanneer? Hoe?

Hier vind je een antwoord op enkele veelvoorkomende vragen.

 

Wanneer ontvang ik mijn oproepingsbrief?
Waar en wanneer moet ik gaan stemmen?
Op wie kan ik stemmen?
Hoe verloopt het stemmen?
Kan ik eens oefenen?
Kan iemand anders in mijn plaats gaan stemmen?
Aan wie kan ik volmacht geven?
Hoe kan ik gaan stemmen met volmacht?
Wat als ik liever geen volmacht geef of te laat ben om dit te regelen?
Ben ik verplicht een stem uit te brengen?
Waar kan ik de resultaten van de verkiezingen volgen?
Heb je nog vragen?

Wanneer ontvang ik mijn oproepingsbrief?

Je ontvangt jouw oproepingsbrief eind september via de post. Als je geen oproepingsbrief ontvangt of hem verliest, kan je een duplicaat (kopie) opvragen bij dienst burgerzaken in het gemeentehuis van je woonplaats.

 

Waar en wanneer moet ik gaan stemmen?

Op zondag 14 oktober 2018 moet je tussen 8 en 15 uur gaan stemmen. Op jouw oproepingsbrief staat in welk stembureau je wordt verwacht. Deze locatie is afhankelijk van je woonplaats. Er zijn twee nieuwe stembureaus: Woon- en Zorgcentrum Sint-Jozef en dienstencentrum Pelle Melle. Kijk dus goed na in welk stembureau je wordt verwacht.

 

Neerpelt-Centrum Woon- en zorgcentrum Sint-Jozef Kloosterhof 1 stembureau 1

(vergaderzaal gelijkvloers)

Neerpelt-Centrum Vrije basisschool Jaak Tassetstraat 20 stembureau 2-4 (vernieuwde eetzaal)
Grote Heide Vrije basisschool Grote Heide 14 stembureau 5-6 (klassen)
Boseind Vrije basisschool Lepelstraat 23 (ingang via Haagdoornstraat) stembureau 7 (klas), 8-9 (sportzaal)
Herent Vrije basisschool Helilbel Herent 122 (achteringang) stembureau 10-11

(eetzaal en plusklas) 

Sint-Huibrechts-Lille Vrije basisschool Sint-Hubertusstraat 3 (ingang via Dorpsstraat) stembureau 12-14

(klassen)

Overpelt-Centrum Cultureel centrum Palethe Jeugdlaan 2 stembureau 15-18

(Zinnezaal)

Overpelt-Centrum Vrije basisschool De Linde Lindepaadje 1 stembureau 19-20

(eetzaal)

Lindel-Hoeven Vrije basisschool Parkstraat 15 stembureau 21-23

(eetzaal en klaslokaal)

Fabriek Parochiecentrum De Schakel Leukenstraat 29 stembureau 24
Holheide Vrije basisschool Holvenstraat 82 stembureau 25
Omgeving zorgcampus Dienstencentrum Pelle Melle Dorpsstraat 58 stembureau 26

Op wie kan ik stemmen?

Je vindt de kandidaten voor de gemeente- en provincieraad op de website Vlaanderen kiest. De lijsten van kandidaten zullen ook uithangen aan de stembureaus en in de kieshokjes.

Hoe verloopt het stemmen?

In alle stembureaus van Pelt wordt digitaal gestemd. In het stembureau krijg je een kaart die je in de stemcomputer steekt. Je tikt met je vinger op het scherm om te stemmen. Eerst stem je voor de gemeenteraad, dan voor de provincieraad. Dan bevestig je jouw stem en neem je de kaart en het geprinte stembiljet uit de computer. Vouw het stembiljet dubbel en geef de kaart terug aan een lid van het stembureau. Daarna scan je de barcode op je stembiljet in en steek je het biljet in de stembus.

 

Kan ik eens oefenen?

Je kan van dinsdag 25 september tot en met woensdag 10 oktober 2018 proefstemmen op vier locaties.

Dienstencentrum BinnenHOF Norbertinessenlaan 5 Klik hier voor de openingsuren
Bibliotheek Neerpelt Norbertinessenlaan 9 Klik hier voor de openingsuren
Woon- en zorgcentrum Sint-Jozef Kloosterhof 1 Ma - vrij: 9 uur tot 16.30 uur
Dienstencentrum Pelle Melle Dorpsstraat 58 Klik hier voor de openingsuren

Proefstemmen kan tijdens de openingsuren.

Kan iemand anders in mijn plaats gaan stemmen?

Je kan een volmacht geven, zodat iemand anders voor jou kan gaan stemmen. Geldige redenen om een volmacht te geven zijn:

  1. Als je om medische redenen niet in staat bent te gaan stemmen.
  2. Als jij om professionele redenen in het buitenland verblijft (ook leden van jouw gezin mogen een volmacht geven als zij eveneens in het buitenland verblijven).
  3. Als je moet werken op 14 oktober.
  4. Als je in een strafinrichting verblijft.
  5. Als je geloofsovertuiging niet toelaat te gaan stemmen.
  6. Als je om studieredenen niet kan gaan stemmen.
  7. Als je met vakantie bent in het buitenland.
  8. Als jij of iemand van jouw gezin het beroep van schipper, marktkramer of kermisreiziger uitoefent.

In de eerste 6 gevallen dien je een volmachtformulier in te vullen. Dat vind je op de website Vlaanderen kiest of kan je ophalen bij het onthaal in het gemeentehuis van je woonplaats. Daarbij voeg je een attest dat bewijst dat je zelf niet naar het stemlokaal kan gaan. Welk attest hangt af van de reden waarom je een volmacht geeft, bijvoorbeeld een doktersattest of een attest van je werkgever. Je vindt een overzicht van de benodigde attesten op onze website.

Voor de laatste twee gevallen kan je een specifiek document downloaden of afhalen bij het onthaal in het gemeentehuis van je woonplaats.

Aan wie kan ik volmacht geven?

Je kan een volmacht geven aan iedereen die mag gaan stemmen tijdens deze verkiezingen. Een Belg kan echter enkel volmacht geven aan een Belgische kiezer.

Hoe kan ik gaan stemmen met volmacht?

Je kan slechts voor één andere persoon gaan stemmen met volmacht. Je gaat hiervoor naar het stembureau van de volmachtgever en neemt vijf documenten mee: het volmachtformulier, jouw eigen identiteitskaart, jouw oproepingsbrief, de oproepingsbrief van de persoon die jou een volmacht geeft en het nodige attest. 

Wat als ik liever geen volmacht geef of te laat ben om dit te regelen?

Indien je de dag van de verkiezingen je niet kan aanmelden op het stembureau en geen volmacht wenst te geven kan je een bewijs van verhindering binnenbrengen op het gemeentehuis of dit op de verkiezingsdag laten bezorgen aan de voorzitter van het stembureau. Na de dag van verkiezing kan je dit nog binnenbrengen op het vredegerecht (Fabriekstraat 31, 3910 Neerpelt).

Ben ik verplicht een stem uit te brengen?

Ja, in België geldt de stemplicht. Je hebt ook de mogelijkheid om blanco te stemmen. Als je het stemhokje ingaat, maar geen stem uitbrengt, krijg je geen stembiljet. Je naam wordt dan genoteerd als afwezige kiezer.

Waar kan ik de resultaten van de verkiezingen volgen?

Vanaf 14 oktober vind je de resultaten van de verkiezingen voor de gemeenteraad van Pelt en provincieraad in arrondissement Maaseik op Vlaanderen Kiest.

 

 

Heb je nog vragen?

Neem dan gerust contact op met Sonja Sleurs of Guido Swusten.

Op 14 oktober kan je tussen 8 en 15 uur terecht met dringende vragen.

 

Sonja Sleurs
+32 11 80 94 69
verkiezingen@overpelt.be
Guido Swusten
+32 11 80 97 50
verkiezingen@neerpelt.be